Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu


 

 

 

 

Yargı Etiği

Yargıtay Etik İlkeleri

Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları ve İlgili Mevzuat Kitabı

Yargı Etiği Danışma Kurulu Broşürü

Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin Yorumu

Bangalor Yargı Etiği İlkeler

Bangalar Yargı Etiği İlkelerinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler

UNODC Hâkimlerin Sosyal Medya Kullanmasına İlişkin Bağlayıcı Olmayan Kurallar

Yargıtay Yargı Eti̇ği̇ İlkeleri Eğitimi Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

Yargıtay Yargı Eti̇ği̇ İlkeleri Eğitimi Katılımcı El Ki̇tabı

Yargıtay Cumhuri̇yet Savcıları Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Eğitimi Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

Yargıtay Cumhuri̇yet Savcıları Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Eğitimi Katılımcı El Ki̇tabı

Yargıtay Personeli̇ Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Eğitimi Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

Yargıtay Personeli̇ Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Eğitimi Katılımcı El Ki̇tabı

Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Standartları İle Karşılaştırılması Kitabı

UNODC’NİN (YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİNİN) 11’İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE GÖRE YARGITAY YARGI ETİĞİ İLKELERİ TASLAĞI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Karşılaştırmalı Hukukta Yargı Etiği İlkeleri Kitabı

"Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" Etik İlkeler Çalıştayı, 12-16 Mayıs 2017

Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi Açılış Sempozyumu Kitabı, 13-14 Nisan 2017

Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Dersi-AKTS

 

Yargıda Şeffaflık 

Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler

İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri Uzmanlar Grubu Toplantısı - 20 Ekim 2017

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2018 Adli Yıl Açılış Semineri Yargıtay Başkanlığı Sunumu

 

BM Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı kapsamında Yargıtay'a ait dokümanlara  https://www.unodc.org/ji/resdb/search.html adresinde sol tarafta yer alan "Country" başlığı altındaki "Türkiye" yazısını tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 24 Eylül 2021

1. “Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet” Konulu Uluslararası Sempozyum Gerçekleştirildi
2. “Hâkimin Tarafsızlığı ve Sosyal Medya Kullanması” Konulu Uluslararası Sempozyum Gerçekleştirildi
3. “Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Gerekçeli Karar” Konulu Uluslararası Sempozyumun İkincisi Gerçekleştirildi
4. “Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Gerekçeli Karar” Konulu Uluslararası Sempozyumun Birincisi Gerçekleştirildi

 

 
 


28 Mayıs 2019

İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri hakkındaki karar tasarısı BM’de kabul edildi.

İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri 192 Ülke’nin temsil edildiği Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonunda kabul edildi. Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı ve Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi’nin yöneticisi Dr. Mustafa Saldırım, Kıdemli Proje Uzmanı Gözde Hülagü ve Proje Uzmanı Nihal Eriş’in Yargıtay adına katıldığı iki hafta süren toplantılar sonucunda uzlaşmaya varılan Karar Tasarısı, 24 Mayıs tarihli Genel Oturumda onaylandı. Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Proje Ekibini ve BM Viyana Daimi Temsilciliğinde görevli Büyükelçi Sayın Ahmet Muhtar Gün ile Büyükelçi Yardımcısı Sayın Cenk Ünal ve Müsteşar Hüseyin Hançer’i özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. 

Karar Tasarısının kabulüne ilişkin video için tıklayınız...
Bilgi notu için tıklayınız...
İngilizce bilgi notu için tıklayınız...
Teşekkür konuşması için tıklayınız...
Teşekkür konuşmasının İngilizcesi için tıklayınız...
BM Kararı için tıklayınız...
BM kararının İngilizcesi için tıklayınız...
17 Mayıs'ta gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda yapılan konuşma için tıklayınız...
16 Mayıs’ta gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda yapılan konuşma için tıklayınız...
17 Mayıs’ta gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda yapılan konuşmanın İngilizce metni için tıklayınız...
16 Mayıs’ta gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda yapılan konuşmanın İngilizce metni için tıklayınız...

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım