Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

“Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Gerekçeli Karar” Konulu Uluslararası Sempozyumun Birincisi Gerçekleştirildi
30 Mart 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Gerekçeli Karar”  konulu sempozyumun birincisi çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet AKARCA sempozyumda yaptığı konuşmada; bağımsız, tarafsız ve dürüstlüğü tartışmasız olan bir yargının, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne uygunluğu sağlamak için temel bir kurum olduğuna değinerek, diğer tüm korumaların başarısız olduğu durumlarda bile iyi işleyen yargı sisteminin hukukun sağladığı hak ve özgürlüklerin korunmasında halk için bir güvence oluşturduğuna dikkat çekti. AKARCA konuşmasında, yüksek mahkeme kararlarının sadece taraflara yönelik olarak değil herkese yönelik olarak verilmesi nedeniyle emsal ve yol gösterici olmasının önemini vurguladı.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Ulusal Yargıcı Doç. Dr. Saadet YÜKSEL, ABD Arizona Bölgesi Yüksek Temyiz Mahkemesi Yargıcı David G. CAMPBELL ve ABD Eyalet Yüksek Temyiz Mahkemesi Kıdemli Başkanı J. Clifford WALLACE da katıldı.

Birincisi 30 Mart 2021’de gerçekleşen, ikincisi ise 9 Nisan 2021’de planlanan gerekçeli karar sempozyumları ile Yargıtay kararlarının gerekçelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım