Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

“Hâkimin Tarafsızlığı ve Sosyal Medya Kullanması” Konulu Uluslararası Sempozyum Gerçekleştirildi
28 Mayıs 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Hâkimin Tarafsızlığı ve Sosyal Medya Kullanması” konulu uluslararası sempozyum 28 Mayıs 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet AKARCA’nın katılımıyla gerçekleşen uluslararası sempozyumda hâkimlerin sosyal medyayı kullanması konusu mahkemelerin itibarı, yargı sisteminin bağımsızlığı, dürüstlüğü ve tarafsızlığı özelinde ele alındı.

Akarca, sempozyumda yaptığı konuşmada, günümüzde sosyal yaşamın önemli bir parçası hâline gelen sosyal medya kullanımının, geniş çeşitlilikte sunduğu erişim imkânları nedeniyle bir yandan hâkimlerin hizmet ettiği toplumu daha iyi anlaması bakımından önemli fırsatlar sunduğunu, diğer yandan da halkın mahkemelerin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve dürüstlüğüne duyduğu güvenin zedelenmesine ilişkin riskler taşıdığını belirtti.

Hâkimlerin yargı etiği standartları ile tam bir tutarlılık içinde sosyal medyayı kullanmaları amacıyla yol gösterici nitelikte etik kurallara, rehberlere ve eğitimlere ihtiyacı bulunduğunun önemine vurgu yapan Akarca, Yargıtay’ın 2017 yılında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyinin en yüksek standartlarına sahip bir yargı etiği sistemi geliştirirken bu konuyu etik ilkelerinde düzenleyen dünyadaki öncü yargı kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen sempozyumda, hâkimin tarafsızlığı ve sosyal medya kullanmasına ilişkin bilgi birikiminin güncellemesi ve zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Yargıtay daire başkanı, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Ulusal Yargıcı Doç. Dr. Saadet YÜKSEL, Yargıda Dürüstlük Grubu Koordinatörü ve Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı Danışma Kurulu Üyesi Nihal JAYAWİCKRAMA, Nijerya Borno Eyaleti Yüksek Mahkeme Başkanı, Ulusal Yargı Konseyi Bilgi Teknolojileri Politikası Komitesi Başkanı ve Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı Danışma Kurulu Üyesi Kashim ZANNAH, Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülriz UYGUR ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden uzman hukukçular katıldı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım