Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

“Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet” Konulu Uluslararası Sempozyum Gerçekleştirildi
04 Haziran 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet” konulu uluslararası sempozyum 04 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca sempozyumda yaptığı açış konuşmasında; yargı sisteminin temelinin, halkın mahkemelerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hâkimlerin dürüstlüğüne ve yargılama süreçlerinin etkinliğine duyduğu güvene dayalı olduğunu belirterek son yıllarda Yargıtay tarafından yürütülen reform çalışmalarının etik, şeffaflık ve yargının etkinliği olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edildiğini ifade etti.

Gerçek anlamda bir mahkeme mükemmeliyetinden söz edebilmek için her bir mahkeme çeşidine özgü daha detaylı rehberlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Akarca, “Bu konuda temyiz görevi yapan yüksek mahkemelerin ayrı bir kategoriyi hak ettiğini düşünüyorum.” dedi.

Yargıtayın, mahkeme yönetimi konusunda son yıllarda bazı mahkeme araçları geliştirerek ölçme ve değerlendirme sistemlerini başarıyla uygulamaya başlamasının önemine vurgu yapan Akarca, mahkeme yönetimine ilişkin yapılan reformların, etkinlik ve verimlilik açısından önemli ilerlemeler sağladığını belirtti.

Gerçekleştirilen sempozyumla Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu, Uluslararası Mahkeme Mükemmeliyeti Çerçevesi Konsorsiyumu ve İspanya Yüksek Mahkemesi’nin deneyimlerinden faydalanılarak uluslararası alandaki bu bilgi birikiminin Yargıtay deneyimi ve kültürü ile bütünleştirilmesi amaçlanıyor.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Daire Başkanı, Genel Sekreteri, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE, Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi Hâkimi Daniel HALL, Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Eski Başkanı ve Büro Üyesi Georg STAWA, Guam Yüksek Mahkemesi Eski Başkanı Robert J. TORRES ve İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi İkinci İdari Bölüm Kıdemli Üyesi Manuel FERNANDEZ – LOMANA katıldı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım