ENG
25 Şubat 2019, Pazartesi

“Yargı Etiği” dersinin tanımı, içeriği ve planı, Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi kapsamında, 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara Hakimevinde yapılan toplantılarda belirlendi. Yargıtay Başkanlığının girişimi sonucunda, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 8.8.2018 tarihli kararı üzerine, hukuk fakültelerinde yaygınlaşmaya başlayan yargı etiği dersinin tanımı, içeriği ve planı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof.Dr. Gülriz Uygur, Prof. Dr. İnayet Aydın, Prof. Dr. Harun Tepe, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım ve 25 hukuk fakültesinden gelen öğretim üyeleri ile birlikte yapılan ortak bir çalışma sonucunda belirlendi.

"Yargı Etiği" dersinin tanımı, içeriği ve planı için tıklayınız...

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


09 Mayıs 2018, Çarşamba

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarına devam ediliyor. 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde etik eğitimine katılan125 hukuk öğrencisi sertifikalarını törenle aldı.

Bilgi notu için tıklayınız.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

20 Nisan 2018, Cuma

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Hukukta Mesleki Deontoloji Dersi” Öğrencileri, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında Yargıtay’ı ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA Başkanlığında toplanan Yargıtay Cumhuriyet Savcıları tarafından 19.10.2017’de oybirliği ile kabul edilen “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” ve 19.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri”,  “Hukukta Mesleki Deontoloji” dersi kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimlerde kaynak eserler arasında yer alıyor.

Ayrıca, “Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları kapsamında etik kolaylaştırıcısı olacak hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitimi devam ediyor. Çalışmalar sonucunda, yaklaşık 200 öğrenciye eğitim vermesi planlanan 20 kişilik “etik kolaylaştırıcısı öğrenci” grubunun eğitiminin bir bölümü Yargıtay’da yapıldı. 8 Nisan 2018 tarihinde Yargıtay’da gerçekleştirilen eğitim kapsamında; planlanan eğitim içeriğine uygun şekilde, Yargıtay’ın tarihçesi, Türk hukukundaki rolü, Yargıtay Etik İlkeleri,Bangalor Yargı Etiği İlkeleri, Osmanlı İmparatorluğu kadılık sisteminde ve Mecelle’de yazılı etik ilkeler hakkında da bilgiler verildi. “Etik kolaylaştırıcısı öğrenciler”, 28Nisan 2018 tarihinden itibaren, 2 gün boyunca toplam 16 saat Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında diğer hukuk öğrencilerine eğitim verecekler. Bu eğitimlere, yargı etiği eğitimi konusunda uzman Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay Personeli de derslere katılarak, destek sağlayacaklar.

Yüksek mahkemelerin eğitici görevinin bir gereği olarak planlanan “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı Çalışma Grubu Toplantısında geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

19 Nisan 2018, Perşembe

“Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” kapsamındaki eğitimler Pazar günü de devam etti.

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT Başkanlığında toplanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde oybirliği ile kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri hakkında hukuk fakültesi öğrencilerine eğitim verilmeye devam ediliyor. 8 Nisan 2018 Pazar günü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “etik kolaylaştırıcısı” olanYargıtay Cumhuriyet Savcıları; Abdullah Aydın Kuyucu, İsmail Aydın, Haluk Beşer, Halil İbrahim Çiftçi, Sacit Yılmaz, Şahika Onganer, Arif Altınkök, Halit Eriş, Yüksel Uralçin, Özkan Balcı ve Ahmet Karabulut “Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri” konusunda öğrencilere eğitim verdiler.

“Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri” hakkındaki eğitimler ise Yargıtay personeli ve etik kolaylaştırıcıları;Gülay Keven, Sibel Elmacı, Selma Demirbağ, Seçkin Gül, Meliha Güvel, Levent Yiğit, Nazan Dizbay, Esra Semen, Tülin Çınar ve Selma Dalkılıç tarafından verildi.

Eğitimin ardından tüm katılımcılara “katılım belgesi” verildi.

Tüm eğitimleri tamamlayan öğrencilere eğitimde görev alan Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli tarafından katılım belgesi verildi.

“Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri kapsamında yapılıyor.

“Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmaları, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile 20 Ekim 2017 tarihinde 5 kıtadan uluslararası uzmanların katıldığı “Uzmanlar Çalışma Grubu Toplantısı”nda geliştirilen “İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri” bakımından büyük önem taşıyor. Uygulama Tedbirleri’nin 9’uncu maddesinde, hukukun üstünlüğü ve yargının görevine saygıyı artırmanın ve pekiştirmenin, hukuk ilkeleri ve birey haklarının nesiller boyunca anlaşılmasına bağlı olduğu vurgulanarak, iyi yapılandırılmış öğrenci eğitim programlarına mahkemelerin destek sağlamalarının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının diğer hukuk fakülteleri ile yapılacak işbirliği çalışmalarına model teşkil etmesi amaçlanıyor. 

Yargıtay’ın ev sahipliğinde 10-13 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek 4’üncü yüksek mahkemeler zirvesinde “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği” çalışmalarının sonuçlarının, İstanbul Bildirgesi’nin 9’uncu maddesinin iyi uygulama örneği olarak 5 kıtadan gelen ve farklı hukuk sistemlerini temsil eden yüksek mahkeme başkanlarına tanıtılması da planlanıyor.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...