Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet Konulu Uluslararası Sempozyum Gerçekleştirildi
03 Eylül 2021

 “Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet” konulu Sempozyum, 2021-2022 Adli Yılı ve Yargıtay binası açılış töreninin ardından 2 Eylül 2021 tarihinde uluslararası katılımla gerçekleştirildi.

Yargıtay Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, üç kıtadan ve 13 ülkeden yüksek mahkeme başkanları ve ülke başsavcıları, kendi ülke uygulamaları çerçevesinde temyiz mahkemelerinde mükemmeliyet konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.  

Sempozyumun açış konuşmasını yapan ve oturumlara başkanlık eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, özgürlük, adalet ve toplumsal barış gibi hepimizin üzerine titrediği toplumun temellerinin, ancak iyi işleyen bir yargı sistemi ile korunabileceğini ifade etti.

Temyiz mahkemelerinde karşılaşılan güçlüklerin aşılması için kılavuz ilkelerin belirlenmesinin ve temyiz mahkemelerinin sorumluluklarının önemine değinen Akarca, “Adalet politikalarına katkı sağlamak ve adalete erişimi kolaylaştırmak, içtihat birliğini gerçekleştirmek amacıyla içtihatları yaygınlaştırmak, eğitici rolü gereği halk ve öğrenciler ile gelecek nesilleri yargının görevi ve önemi konusunda eğitmek temyiz mahkemelerinin sorumlulukları arasındadır.” dedi.

Farklı hukuk geleneklerinin ve çeşitli yargı sistemlerinin en iyi uygulama örneklerinin ele alındığı toplantı sonucunda, ülke sunumlarından yararlanılmak suretiyle temyiz mahkemelerinde mükemmeliyete ilişkin 10 temel ilke açıklandı.

Toplantı sonucunda belirlenen bu ilkelerin devam edecek uluslararası toplantılar ile detaylandırılması suretiyle temyiz mahkemeleri için bağlayıcı olmayan bir rehber geliştirilmesi, bu şekilde küresel yargıya da katkı sağlanması amaçlanıyor.

 

Ek: Toplantı sonuç metni


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım