logo logo


 

 

 

 

Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin Yorumu

Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler

İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması için Tedbirler

İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri Uzmanlar Grubu Toplantısı - 20 Ekim 2017

Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi Taslak Uygulama Tedbirleri

Yargıtay Etik İlkeleri

Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları ve İlgili Mevzuat Kitabı

Yargı Etiği Danışma Kurulu Broşürü

Yargıtay Yargı Eti̇ği̇ Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

Yargıtay Yargı Eti̇ği̇ Katılımcı El Ki̇tabı

Yargıtay Cumhuri̇yet Savcıları Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

Yargıtay Cumhuri̇yet Savcıları Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Katılımcı El Ki̇tabı

Yargıtay Personeli̇ Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Kolaylaştırıcı El Ki̇tabı

Yargıtay Personeli̇ Eti̇k Davranış İlkeleri̇ Katılımcı El Ki̇tabı

Unodc’nin (Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin) 11’inci Maddesine İlişkin Uygulama Kılavuzu ve Değerlendirme Sistemine Göre Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağı’nın Değerlendirilmesi

Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Standartları İle Karşılaştırılması Kitabı

Karşılaştırmalı Hukukta Yargı Etiği İlkeleri Kitabı

Etik İlkeler Taslağı Kitabı

"Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi" Etik İlkeler Çalıştayı

13-14 Nisan 2017 Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi Açılış Sempozyumu Kitabı

Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri

Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri 

Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi

Proje Bilgi Notu

UNODC HAKİMLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA İLİŞKİN BAĞLAYICI OLMAYAN KURALLAR

YARGI ETİĞİ AKTS

BANGOLAR YARGI ETİĞİ İLKELERİ

 

BM Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı kapsamında Yargıtay'a ait dokümanlara  https://www.unodc.org/ji/resdb/search.html adresinde sol tarafta yer alan "Country" başlığı altındaki "Turkey" yazısını tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 


28 Mayıs 2019

İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri hakkındaki karar tasarısı BM’de kabul edildi.

İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri 192 Ülke’nin temsil edildiği Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonunda kabul edildi. Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı ve Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi’nin yöneticisi Dr. Mustafa Saldırım, Kıdemli Proje Uzmanı Gözde Hülagü ve Proje Uzmanı Nihal Eriş’in Yargıtay adına katıldığı iki hafta süren toplantılar sonucunda uzlaşmaya varılan Karar Tasarısı, 24 Mayıs tarihli Genel Oturumda onaylandı. Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Proje Ekibini ve BM Viyana Daimi Temsilciliğinde görevli Büyükelçi Sayın Ahmet Muhtar Gün ile Büyükelçi Yardımcısı Sayın Cenk Ünal ve Müsteşar Hüseyin Hançer’i özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. 

Karar Tasarısının kabulüne ilişkin video için tıklayınız...
Bilgi notu için tıklayınız...
İngilizce bilgi notu için tıklayınız...
Teşekkür konuşması için tıklayınız...
Teşekkür konuşmasının İngilizcesi için tıklayınız...
BM Kararı için tıklayınız...
BM kararının İngilizcesi için tıklayınız...
17 Mayıs'ta gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda yapılan konuşma için tıklayınız...
16 Mayıs’ta gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda yapılan konuşma için tıklayınız...
17 Mayıs’ta gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda yapılan konuşmanın İngilizce metni için tıklayınız...
16 Mayıs’ta gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda yapılan konuşmanın İngilizce metni için tıklayınız...

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım