ENG
23 Ekim 2023, Pazartesi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde Türk Devletleri Başsavcılık makamları işbirliğiyle gerçekleştirilen “Uluslararası Adli Yardım Konusunda Ülkelerdeki Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları” konulu Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 2. Şûrasına katıldı.

Modern çağın en önemli zorluklarından bir tanesinin de sınır aşan suçlardaki artış olduğuna değinen Akarca; bu bakımdan Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şûra toplantısının suçla mücadelede iş birliği ve yardımlaşma konusuna odaklanmasının oldukça isabetli olduğunu söyledi. Akarca; “Gelecekte ortak bir çalışma kültürü oluşturma fikrinin hayata geçirilmesi, hem ülke başsavcılıkları hem de yüksek mahkemeler açısından büyük bir kazanım olacaktır. Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla adalet alanında oluşturacağımız sinerji, tüm Türk dünyası için de itici bir güç olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakan Yılmaz Tunç, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in de açış konuşması yaptığı ve dört gün sürecek olan Şûra’ya; Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil,  Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcıları, Uluslararası Savcılar Birliği ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği yetkilileri katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

12 Ekim 2023, Perşembe

Yargıtay Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) iş birliğiyle düzenlenen “Denizde Cebri İcraya İlişkin Güncel Gelişmeler Kolokyumu” Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kolokyum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca; “Hukuk, yasama, yargı ve öğretinin ortak eseridir. İyi işleyen bir hukuk sistemi için yasama ve yargı faaliyeti ne kadar önemli ise doktrin de o kadar önemlidir. Özellikle zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının etkileşimi ve uyumu, iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşuludur.” dedi. Bununla birlikte; her türlü beşeri faaliyette olduğu gibi ekonomik ve ticari faaliyetlerin de ancak hukuki güvenlik ortamında gelişebileceğini ifade eden Akarca; deniz ticaretinin büyük yatırımlar gerektirmesi nedeniyle hukuki güvenlik, istikrar ve öngörülebilirliğin büyük önem taşıdığını ve özellikle deniz hukukuna ilişkin mahkeme kararlarının icra edilebilirliğinin kritik bir konu olduğunu ifade etti.

Kolokyum’da DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Birkan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR da açış konuşması yaptı.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen ve oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ile İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu’nun gerçekleştirdiği Kolokyum’a ulusal ve uluslararası uzmanlar ile akademisyenler sunum yaparak katkı sağladılar.

Kolokyum’a; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri ile tetkik hâkimlerinin yanı sıra avukatlar, akademisyenler ve hukuk fakültesi öğrencileri de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

11 Eylül 2023, Pazartesi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen 26. dönem hâkim ve savcı adayları ile 16. dönem idari yargı hâkim adayları son dönem eğitim programı açılış törenine katıldı.

Akarca konuşmasında; mesleki ehliyet ve liyakatin önemine vurgu yaparak, yargı etiği ilkelerine göre hâkimlerin yargılama faaliyetini başarıyla yürütmesi ve mahkemesini denetlemek için ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve kişisel niteliklerini geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Hâkim ve savcı adaylarının üstlendikleri görevin önemi ve mahiyetinin gereklerine değinen Akarca; hâkim ve savcı adaylarına yeni eğitim döneminde ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

Yargıtay Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, adalet kurumlarının üst düzey temsilcileri ile hâkim ve savcı adayları katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

01 Eylül 2023, Cuma

2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri, kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 2023-2024 Adli Yıl Açılış konuşmasının videosu için tıklayınız.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

01 Eylül 2023, Cuma

Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalarak adalet sistemimize ve yargıya duyulan güveni teminat altına alan, adaletin ve kanun önünde eşitliğin toplum ve devlet hayatının her alanında geçerli olması için fedakârca mesleğini icra eden başta hâkim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere, tüm yargı çalışanlarımıza ve Yargıtayımızın değerli mensuplarına görevlerinde başarılar diliyor; yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Mehmet AKARCA

 Yargıtay Başkanı