Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

10 Nisan 2022

Milletimizin can ve mal emniyeti ile huzur ve güvenlik ortamını sağlayıp korumak için özveriyle çalışan Polis Teşkilatımızın 177. Kuruluş Yıl Dönümünü ve Polis Haftasını en içten dileklerimle kutluyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

 

                                                                                                                                                                                             Mehmet Akarca

                                                                                                                                                                                             Yargıtay Başkanı


05 Nisan 2022

Hukuk sistemimizin kurucu unsurlarından savunma hakkının korunmasında önemli rolü olan; bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, adaletin gerçekleşmesi, hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi için gayretle mesleğini icra eden avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyorum.

 

                                                                                                                                                                               Mehmet AKARCA

                                                                                                                                                                                     Yargıtay Başkanı


01 Nisan 2022

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen ve Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyinin birlikte yürüttüğü “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Yargıtayın liderlik ve eğitici rolü çerçevesinde Yargıtay kararlarının bölge adliye ve ilk derece mahkemeleri tarafından tutarlı şekilde uygulanması ve davaların gecikmeksizin sonuçlandırılması amacıyla yürütülen projenin “Ankara Bölgesel İçtihat Forumu” Yargıtay konferans ve eğitim salonlarında gerçekleştirildi.

Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla “içtihat birliğini” gerçekleştirmektir.” dedi. Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin Türk yargısı için bir dönüm noktası olduğunu belirten Akarca, “Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle Yargıtay’ın büyük bir ivme ile azalan iş yükü içtihat mahkemesi olma sıfatımızı pekiştirmektedir.” diye konuştu.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse’nin de açış konuşması yaptığı forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım “Proje Çerçevesinde İçtihat Forumlarının Amacı ve Beklenen Sonuçları” konusunda sunum yaptı.

Oturum başkanlığını Yargıtay Yayın Kurulu başkanı ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hikmet Kanık’ın yaptığı İçtihat Forumuna, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Başkanı Tülin Kurtoğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı  da sunum yaparak katkı sağladı.

İki gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı Foruma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları, üyeleri ve Ankara ilk derece mahkemelerinden hakimler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

30 Mart 2022

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Kabul Salonu’nda düzenlenen törenle, Yargıtay yeni hizmet binası projelendirme ve yapımına katkıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerine, Rönesans Holding yetkililerine, proje mimar ve mühendisleri ile Yargıtay mensuplarına teşekkür belgesi takdim etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Akın da katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

25 Mart 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Çukurova Üniversitesi ve Adana Sanayi Odası işbirliğiyle “İş Hukuku” konulu Bölgesel İçtihat Forumu 24-25 Mart 2022 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirildi. Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Bölgesel İçtihat Forumu’nun öncelikli amacı, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları ile uyumlaştırılmasıdır.” dedi. Günümüzde, iş hukukunu bireyci ve liberal anlayışın yanı sıra ağırlıklı olarak sosyal düşüncelerin de etkilediğini ve bu anlayış değişikliğinin bir sonucu olarak iş hukukuna devletin müdahalesini zorunlu kıldığını ifade eden Akarca, sosyal alanlarda olduğu gibi iş yaşamının da küreselleşmenin etkisine maruz kaldığı bir dönemden geçtiğini belirtti. Bununla birlikte Akarca, hukukçular olarak, küreselleşen dünyanın değişen şartlarına uygun ve adil bir hukuk düzeni oluşturulması gerektiğini ve her türlü sosyal faaliyette olduğu gibi ticaret hayatının da ancak hukuki güvenlik ortamında gelişebileceğini vurguladı. İlk gününde Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’in de konuşma yaptığı Forum’da; Yargıtay içtihatları ve öğretideki görüşler birlikte tartışıldı. Bölgesel İçtihat Forumu’na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Cemil Çiçek, Vali Dr. Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay üyeleri ile tetkik hâkimlerinin yanı sıra akademisyenler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım