Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

06 Aralık 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi” konulu sunum çalıştayı uluslararası katılımla Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca sunum çalıştayında yaptığı açış konuşmasında, “Farklı hukuk sistemlerini ve yargı geleneklerini temsil eden hâkimlerle ve hukukçularla yaptığımız bilgi ve deneyim paylaşımı, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz reformlara önemli katkılar sağladı.” dedi.

Akarca, günümüzde temyiz mahkemelerinin görevinin sadece verilen kararların hukuka uygunluğunu incelemekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda temyiz mahkemelerinin hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanması yoluyla gereksiz dava açılmasının veya kanun yoluna başvuruların önlenmesi, adli kalitenin yükseltilmesi, halkın yargıya duyduğu güvenin artırılması gibi görevlerinin de bulunduğunu ifade etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu’nun da katıldığı sunum çalıştayında, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse de açış konuşması gerçekleştirdi.

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sunum çalıştayında, oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk yaptı.

Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Dr. Paul Roberts, ABD Arizona Bölgesi Yüksek Mahkeme Yargıcı David G. Campbell, Avukat ve Arabulucu Dr. Martin Manzel ile Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Feridun Yenisey de sunum yaparak çalıştaya katkı sağladı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

29 Kasım 2021

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde, Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde, “Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu”nda düzenlenen “Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye’de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı”nın açılış programına katıldı.

Çalıştayda açış konuşması yapan Akarca, infaz sisteminin önemli bileşenlerinden biri olan denetimli serbestlik kurumunun, ülkemizde 16 yıl önce kurularak kısa sürede geliştiğini, teşkilatlandığını ve başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti.

Akarca, ceza adalet sisteminin insan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin yanı sıra toplum ve devlet düzeninin korunması bakımından da önemli bir işlevi bulunduğunu vurgulayarak, “Toplumun suçtan ve suçludan korunması amacıyla izlenecek yöntemler, geliştirilecek mekanizmalar ve uygulanacak stratejiler oldukça önemlidir. Karar vericilerin bu konuda uzak görüşlü ve duyarlı olması gerekir.” dedi.

Yargıtay’da 29-30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Çalıştay ile Türkiye’de denetimli serbestlik hizmetlerinin değerlendirilmesi ve ilerleyen süreçte denetimli serbestlik politikalarına yön verilebilmesi amaçlanıyor.

Çalıştay’ın ilk gününde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç ile Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) Genel Sekreteri Willem van der Brugge da konuşma yaptı.

Çalıştay’a, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay üyeleri, Cumhuriyet savcıları, tetkik hâkimleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

21 Kasım 2021

Yargıtay Başkanlığı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle “Vergi, Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik Suçları” konulu Bölgesel İçtihat Forumu 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bölgesel İçtihat Forumu’nun en önemli amacının, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları ile uyumlaştırılması olduğunu ifade etti.

Teknolojik gelişmelerle birlikte belgede sahtecilik ve dolandırıcılığa yeni boyutlar eklendiğini belirten Akarca, "Bu konudaki güncel gelişmelerin ve yeni suç işleme yöntemlerinin ele alınması, hukuk sisteminin günün ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaması bakımından kritik önem taşımaktadır. Sosyal yaşamdaki değişimin hızı, teknolojik gelişmeler nedeniyle gün geçtikçe artmaktadır. Ceza hukuku bu değişimlere cevap verebilecek şekilde yeni suç tanımlarını yapmalı, toplumu suça karşı koruyabilmeli ve değişimleri zamanında algılayabilecek hassas mekanizmalar oluşturmalıdır.” diye konuştu.

İzmir’de düzenlenen Bölgesel İçtihat Forumu ile vergi, dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarına ilişkin sorunlar, yargı yönetimi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilip, Yargıtay içtihatları ile öğretideki görüşler ile birlikte tartışıldı.

Forum’un ilk gününde İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener ile Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı da konuşma yaptı.

Forum’a, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin, Yargıtay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile tetkik hâkimlerinin yanı sıra İzmir Adliyesinde ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde görevli yargı mensupları ve akademisyenler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

16 Kasım 2021

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca,  Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen “Akademi Söyleşileri” programı kapsamında “Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Etiği” konulu söyleşide adli yargı hâkim ve savcı adayları ile bir araya geldi.

Hâkim ve savcı adaylarına, adaleti hukuka uygun şekilde yerine getirmeleri gerektiğini ve sahip oldukları yetkilerini topluma hizmet etmek amacıyla kullanmalarının doğru olacağını ifade eden Akarca, “Ehliyet, liyakat sahibi, çalışkan ve bilgili olduğunuz sürece, kendisini mesleğine adamış bir hâkimin üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur.” dedi.

Yargıtay Başkanlığı İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide hukukun işlevi, yargı bağımsızlığı, yargı etiği, sosyal medya kullanımı, yargı kültürü, şeffaflık ve mükemmeliyet konuları ele alındı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın konuşma yaptığı söyleşide, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yer aldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

10 Kasım 2021

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Milletimizin tarih boyunca yetiştirdiği en önemli liderlerden biri olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 83.yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Atatürk, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, milletimizin özünde var olan birlik, beraberlik ve bağımsızlık duygularıyla, istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştıran, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, maddi ve manevi tüm benliğini milletine adamış bir devlet adamı ve komutandı.

O’nun göstermiş olduğu istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi için tüm gücümüzle çalışma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız uğruna can veren kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

 

 

Mehmet AKARCA

Yargıtay Başkanı


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım