Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

14 Şubat 2018

Kayıt Aşamasında: Dosyanın ilgili Yargıtay dairesinde kayıt aşamasında olduğunu göstermektedir.

Ön İncelemede:  Dosyanın ön inceleme aşamasında olduğunu göstermektedir (duruşmalı dosyalarda duruşma bilgilerinin kayıt, davetiye çıkarılması; ceza dosyalarında tebliğname tebliğ vb. işlemler bu aşamada yerine getirilmektedir).

Arşivde: Dosyanın incelenmek üzere tetkik hâkimine gönderilmeyi beklediği aşamayı göstermektedir.

İncelemede:  Genel olarak dosyanın tetkik hâkim tarafından incelenmesi, müzakere, karar sonucunun verilmesi, karar bilgilerinin ve ilamının dosyaya kaydedilmesi veya posta biriminde dosyanın kapatılmayı beklemesi aşamalarından birinde olduğunu göstermektedir.  Ayrıca daire tarafından verilen “Görevsizlik” veya Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu tarafından verilen “Tetkiksiz Gönderme Kararı” ile başka Yargıtay dairesine dosyanın gönderilmesinde olduğu gibi ilgili başka Yargıtay dairesine gönderilmek üzere karar verilen ve kapatılan dosyalar da incelemede olarak gösterilmektedir.

Yargıtay CBS* Gönderildi: Hukuk dairesinden kapatılan dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı birimine gönderildiğini göstermektedir.

Postalandı: Hukuk dairelerinde dosyanın kapatılıp, yerel mahkemesine gönderildiğini göstermektedir.

Daireden Bölüme Teslim Listesinde (Hukuk): Mevzuat veya uygulama gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hukuk dairesine gönderilen dosyanın hukuk dairesinde kapatıldığını göstermektedir.

Yargıtay CBS Gönderildi: Ceza dairelerinde bulunan dosyaların kapatılması veya kapatılıp ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bölümüne gönderilmesi aşamalarından birinde olduğunu göstermektedir. Mevzuat veya uygulama gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gereken hukuk dosyaları yönünden de dairelerinde kapanarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili bölümüne gelen dosyalar da aynı şekilde gösterilmektedir.

* Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yeri olduğundan suç duyurularının kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet savcılıklarına yapılması gerekmektedir.
Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, bağımsız bir yüksek mahkemedir. Yargıtay’ın hukuki konularda açıklamalarda bulunması görüşünü önceden hissettirmek anlamına geleceğinden ve yargının yansızlığı ile bağdaşmayacağından Yargıtay hukuki konularda danışmanlık hizmeti veremez.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım