ENG

Yargıtay adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme yeri olduğundan suç duyurularının kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet savcılıklarına yapılması gerekmektedir.