ENG
Dosya Yargıtay'a Nasıl Gönderilir?

Dosyayı karara bağlayan ilk derece mahkemesine müracaat edilerek dosya Yargıtay’a gönderilebilir.