ENG

YARGI ETİĞİ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

 

DR. SERACETTİN GÖKTAŞ-BAŞKAN (9. HUKUK DAİRESİ BAŞKANI)

 

 

10.06.1968 tarihinde Karayazı'da doğmuştur. Erzurum Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Diyarbakır'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Erzurum hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Göktaş; sırasıyla Sason, İyidere Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Seracettin Göktaş, Yargıtay Yirmiikinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 03.04.2014 tarihinde birinci kez, 04.04.2018 tarihinde ikinci kez Yirmiikinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanlığının 07.07.2020 tarih ve 2020/173 sayılı kararı ile Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

İngilizce bilen Göktaş, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim dalında yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Dalında ise doktora yapmıştır. “Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” konulu yüksek lisans tezi ile “Türk İş Hukukunda Haksız Fesih” konulu doktora tezi kitap olarak basılmıştır. Ayrıca “Açıklamalı ve İçtihatlı Basın İş Kanunu”, “Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları”, “İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması” ve "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi" adlı ortak eserleri ve İş Hukuku ile ilgili konularda yayımlanmış pek çok sayıda makaleleri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

RIZA AKBAL-ÜYE (4. CEZA DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

01.12.1964 tarihinde doğmuştur. Vefapoyraz Lisesi'ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, askerliğini kısa dönem olarak yapmıştır.

İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akbal; sırasıyla Varto, Karaisalı, Erciş Cumhuriyet Savcılıkları, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Rıza Akbal, halen Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İngilizce bilen Akbal, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

FATMA FEYZA ŞAHİN-ÜYE (HUKUK GENEL KURULU ÜYESİ)

 

 

17.04.1965 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Kurtuluş Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olmuştur.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin; sırasıyla Siirt/Pervari, Kırıkkale/Delice, Kars, Antalya/Kemer Hâkimliği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı  ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Fatma Feyza Şahin, halen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Şahin, evli ve iki çocuk annesidir. 

 

RAMAZAN ÜLGER-ÜYE (1. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

20.12.1968 tarihinde doğmuştur. Ortaköy Lisesi'ni bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini asteğmen olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Ülger; sırasıyla Akören, Afşin, Gemerek, Nevşehir, Elazığ ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ramazan Ülger, halen Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Ülger, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

FERHAN TEMEL-ÜYE (3. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

03.08.1963 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Kayseri Fevzi Çakmak Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1984 yılında mezun olmuştur.

Kayseri hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Temel; sırasıyla Kars, Aralık Cumhuriyet Savcılığı ve Tomarza Hâkimliği, Yargıtay Tetkik Hakimliği ve Ankara BAM Üçüncü Hukuk Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdüren Ferhan Temel, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

 

KENAN ZEYBEK-ÜYE (3. CEZA DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

05.01.1970 tarihinde Beypazarı'nda doğmuştur. Aktaş Endüstri Meslek Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Burdur'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Zeybek; sırasıyla Göynük/Bolu, Çınar/Diyarbakır, Demirci/Manisa, Yozgat ve Bolu Cumhuriyet Savcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

16.07.2018 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Kenan Zeybek, halen Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

CAFER AŞIK-ÜYE (9. CEZA DAİRESİ ÜYESİ)

 

 

08.08.1974  tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Sivas İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996 yılında mezun olduktan sonra askerliğini İstanbul'da yapmıştır.

Sivas hâkim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Aşık ; sırasıyla Sungurlu, İbradı, Devrekani, Elbistan, Amasya, Diyarbakır (ACM başkanlığı) ve Ankara hakimliği görevlerinde bulunmuştur.

16.07.2018 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Cafer Aşık, halen Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

MUSTAFA ÇOLAK-ÜYE (YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI)

 

 

02.08.1964 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Adana Teknik Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Sivas'ta kısa dönem olarak yapmıştır.

Tarsus hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Çolak; sırasıyla Diyadin, Kargı Hâkimliği, Anamur Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği ve Afyon Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevini sürdürmekte olan Mustafa Çolak, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

 

 

ADALET BULGUROĞLU-ÜYE (2. CEZA DAİRESİ TETKİK HAKİMİ)

 

 

24.10.1969 tarihinde Kozan'da doğmuştur. Kozan Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuştur.

Kozan hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Bulguroğlu; sırasıyla Patnos ve Düzköy Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Tetkik Hâkimliği görevini sürdüren Adalet Bulguroğlu, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

HAKAN DOĞAN-ÜYE (6. HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ)

 

 

24.07.1971 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Konya Gazi Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Doğan; sırasıyla Seyitgazi ve Olur Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimliği görevini sürdüren Hakan Doğan, evli ve bir çocuk babasıdır

                                                                       

                                                                                    PROF. DR. GÜLRİZ UYGUR-ÜYE (ANK. ÜNV. HUKUK FAK. ÖĞRT.ÜYESİ)

 

                                                                                                                     

 

Prof.Dr. Gülriz Uygur Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olup, aynı fakültede Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bilim Dalının Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Biriminin Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Gülriz Uygur aynı zamanda Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin üyesi olup, Kadın çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora programlarında da ders vermektedir. Gülriz Uygur’un başlıca çalışma konuları hukuk ve etik, meslek etiği, adaletsizlik ve toplumsal cinsiyet problemleri olup, bu konularda çok sayıda basılı eseri bulunmaktadır. Gülriz Uygur halen  YÖK Akademide Kadın Sorunları Birimi üyeliği, Türkiye Felsefe Kurumu Genel Sekreterliği, Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Dünya Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Derneği (IVR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

YARGI ETİĞİ DANIŞMA KURULU SEKRETARYASI

 

DR. MUSTAFA SALDIRIM-SEKRETARYA İŞLEMLERİ (GENEL SEKRETER YARDIMCISI)

 

 

“Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler projeleri ile uluslararası ilişkiler, kanunlar, yargı reformu ve stratejik plandan sorumlu Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısıdır (2014-…). Sırasıyla, Cumhuriyet Savcılığı (1995-2002), Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde hükümlü eğitiminden sorumlu tetkik hâkimliği (2002-2007) ve Yargıtay 19.HD. tetkik hâkimliği (2007-2014) görevlerinde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalında” yüksek lisans (1998) ve doktora (2004) yapmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde birer yıllık “Tahkim” ve “Ticaret Hukuku”, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ise “Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler” programlarını tamamlamıştır. Singapore Mediation Centre’de(SMC’de) arabuluculuk eğitimi almış ve arabuluculuk kurumlarını incelemiş, Türkiye’de de “Arabuluculuk Eğitim Programı”nı tamamlamış ve sınavlarını geçerek arabuluculuk yapmaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Yargıtay Başkanlığı Türkiye Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nden sorumludur. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Kasım ve Aralık 2017 tarihlerinde Avrupa Konseyi’nin İnfaz (Execution) bölümünde 2 ay araştırma yapmış ve AİHM kararlarının infazına ilişkin uygulamayı ve AK Bakanlar Konseyi çalışmalarını gözlemlemiştir. “Hakimin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay Büyük Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları (2010-2014), Ankara 2014.”, “Terör Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım Suçları Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2016)”, “Geri Gönderme Yasağı Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2017)”, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Taslağına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Standartları ile Karşılaştırılması, (Doç. Dr. İbrahim Şahbaz ile ortak kitap) 2017”, “Yargıtay Etik İlkeleri ve Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi Çerçevesinde Yargı Yetkisinin Güncel Sorunlarının Değerlendirilmesi (AİHM Yargıtay Sunumu, Ocak 2018)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Borçlar Kanunu (2013)”, “Açıklamalı ve İçtihatlı Hukuk Mahkemeleri Kanunu (2011)”, “İhtiyati Haciz (2011)”, “Hükümlü ve Tutuklu Eğitiminin Temelleri (2011)”, “Cumhuriyet Savcısının Denetim Görevi (2007)”, ve “Özel Hukukta Cumhuriyet Savcısının Görevleri (2005)” adlı kitapları ve çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış Türkçe ve İngilizce 29 makalesi vardır. Çeşitli paneller ile ulusal ve uluslararası toplantılarda çok sayıda bildiri sunmuş, etik ile ilgili 7 Kitapta editörlük yapmıştır. Ayrıca Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulunda Sekretarya görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Yargıtay Personel Etik Komisyonu üyesidir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Adalet Komisyonu çalışmalarına Yargıtay’ı temsilen katılmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın (Kanunlaşan metnin 70. maddesi ile sınırlı olarak) Bilim Komisyonu çalışmasında görev almıştır. Uluslararası ve ulusal projelerde kıdemli yönetici olarak da görevleri vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.