Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

04 Haziran 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet” konulu uluslararası sempozyum 04 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca sempozyumda yaptığı açış konuşmasında; yargı sisteminin temelinin, halkın mahkemelerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hâkimlerin dürüstlüğüne ve yargılama süreçlerinin etkinliğine duyduğu güvene dayalı olduğunu belirterek son yıllarda Yargıtay tarafından yürütülen reform çalışmalarının etik, şeffaflık ve yargının etkinliği olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edildiğini ifade etti.

Gerçek anlamda bir mahkeme mükemmeliyetinden söz edebilmek için her bir mahkeme çeşidine özgü daha detaylı rehberlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Akarca, “Bu konuda temyiz görevi yapan yüksek mahkemelerin ayrı bir kategoriyi hak ettiğini düşünüyorum.” dedi.

Yargıtayın, mahkeme yönetimi konusunda son yıllarda bazı mahkeme araçları geliştirerek ölçme ve değerlendirme sistemlerini başarıyla uygulamaya başlamasının önemine vurgu yapan Akarca, mahkeme yönetimine ilişkin yapılan reformların, etkinlik ve verimlilik açısından önemli ilerlemeler sağladığını belirtti.

Gerçekleştirilen sempozyumla Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu, Uluslararası Mahkeme Mükemmeliyeti Çerçevesi Konsorsiyumu ve İspanya Yüksek Mahkemesi’nin deneyimlerinden faydalanılarak uluslararası alandaki bu bilgi birikiminin Yargıtay deneyimi ve kültürü ile bütünleştirilmesi amaçlanıyor.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Daire Başkanı, Genel Sekreteri, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE, Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi Hâkimi Daniel HALL, Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Eski Başkanı ve Büro Üyesi Georg STAWA, Guam Yüksek Mahkemesi Eski Başkanı Robert J. TORRES ve İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi İkinci İdari Bölüm Kıdemli Üyesi Manuel FERNANDEZ – LOMANA katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

01 Haziran 2021

16. Türk Ceza Hukuku Günleri Kongresi 1-3 Haziran 2021 tarihlerinde Yargıtay Başkanlığının desteği ile çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kongrenin açış konuşmasında, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi vesilesiyle düzenlenmeye başlanan bu bilimsel toplantıların önemli bir fırsat olduğunu ve Türk Ceza Hukukunun gelişmesine katkı sağlayacağını, istinaf ve temyize ilişkin güncel sorunların da ele alınmasının oldukça isabetli olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi tarafından bir gösterge olarak kabul edilen “dosya işlem süresi” nin, Konseye üye ülkelerin yüksek mahkemelerinde hukuk dosyaları için ortalama 207 gün olduğunu belirten Akarca, Yargıtay hukuk dairelerinde 191 gün, ceza dosyaları bakımından ise 2020 yılında 353 gün olan dosya işlem süresinin, gelecek yıl içinde Avrupa Konseyine üye ülkelerin ortalaması olan 114 güne yaklaşmış olacağını söyledi.

Akarca, konuşmasında yüksek bir hızla ilerleyen yapay zekâ kullanımının ileride risk doğuracak bir alan olduğunu vurgulayarak “Gelişen teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkan kamu düzenini bozucu davranışlar, kanunilik ilkesi gereği yeni suç tiplerinin kanunda tanımlanmasını gerektirmektedir. Kaçınılmaz olarak yüzleşeceğimiz ekonomik düzene ilişkin bu meselede hukukçular da dâhil olmak üzere bilim insanlarımızın çalışmalar yapması, suç politikasının ve adaletin etkinliğine önemli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

Kongrede suç politikasının temel ilkeleri bağlamında malvarlığı değerlerinin, ekonomik düzen ve faaliyetlerin ceza hukuku aracılığıyla korunması, istinaf ve temyize ilişkin güncel sorunların tartışılması bekleniyor.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen 16. Türk Ceza Hukuku Günleri’nin ilk gününde kongrenin katılımcıları arasında yer alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi de konuşma yaptı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

28 Mayıs 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Hâkimin Tarafsızlığı ve Sosyal Medya Kullanması” konulu uluslararası sempozyum 28 Mayıs 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet AKARCA’nın katılımıyla gerçekleşen uluslararası sempozyumda hâkimlerin sosyal medyayı kullanması konusu mahkemelerin itibarı, yargı sisteminin bağımsızlığı, dürüstlüğü ve tarafsızlığı özelinde ele alındı.

Akarca, sempozyumda yaptığı konuşmada, günümüzde sosyal yaşamın önemli bir parçası hâline gelen sosyal medya kullanımının, geniş çeşitlilikte sunduğu erişim imkânları nedeniyle bir yandan hâkimlerin hizmet ettiği toplumu daha iyi anlaması bakımından önemli fırsatlar sunduğunu, diğer yandan da halkın mahkemelerin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve dürüstlüğüne duyduğu güvenin zedelenmesine ilişkin riskler taşıdığını belirtti.

Hâkimlerin yargı etiği standartları ile tam bir tutarlılık içinde sosyal medyayı kullanmaları amacıyla yol gösterici nitelikte etik kurallara, rehberlere ve eğitimlere ihtiyacı bulunduğunun önemine vurgu yapan Akarca, Yargıtay’ın 2017 yılında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyinin en yüksek standartlarına sahip bir yargı etiği sistemi geliştirirken bu konuyu etik ilkelerinde düzenleyen dünyadaki öncü yargı kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen sempozyumda, hâkimin tarafsızlığı ve sosyal medya kullanmasına ilişkin bilgi birikiminin güncellemesi ve zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Yargıtay daire başkanı, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Ulusal Yargıcı Doç. Dr. Saadet YÜKSEL, Yargıda Dürüstlük Grubu Koordinatörü ve Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı Danışma Kurulu Üyesi Nihal JAYAWİCKRAMA, Nijerya Borno Eyaleti Yüksek Mahkeme Başkanı, Ulusal Yargı Konseyi Bilgi Teknolojileri Politikası Komitesi Başkanı ve Yargıda Dürüstlük Küresel Ağı Danışma Kurulu Üyesi Kashim ZANNAH, Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülriz UYGUR ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden uzman hukukçular katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

19 Mayıs 2021

“Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” diyen Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, milletimizin istiklal ve istikbal davasına hayat veren, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.          
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                          Mehmet AKARCA
                                                                                                                                                                                                           Yargıtay Başkanı

 


13 Mayıs 2021

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bayramları evlerimizde sevdiklerimizden uzakta geçiriyoruz.  İnanıyorum ki bu zor günleri gösterdiğimiz gayret ve sabırla, dayanışma içinde geride bırakacağız. Ne mesafeler, ne de imkânsızlıklar bayramın coşkusuna gem vurabilir. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır. Bayramınızın sağlıklı ve huzurlu geçmesini diler; mübarek ramazan bayramınızı kutlarım.  
                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     Mehmet AKARCA
                                                                                                                                                                                                      Yargıtay Başkanı

 


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım