Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

29 Aralık 2021

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisinin davetlisi olarak 28-30 Aralık tarihlerinde ülkemize ziyaret gerçekleştiren Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi Şeriat Akademisi Genel Müdürü Prof. Dr. Farkhanda Zia Mansoor ve beraberindeki heyeti Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda kabul etti.

Akarca, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, dost ve kardeş ülkeler olan Türkiye ve Pakistan arasında ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda yakın ilişkiler bulunduğunu belirterek hukuk ve diğer alanlardaki işbirliğinin günden güne güçlendiğini söyledi.

Türk yargı sistemi ve Yargıtayın işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunulan kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yer aldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

21 Aralık 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında  ‘Yargıtayın Hizmet İçi Eğitim Politikası ve Gerekçeli Karar” konulu çalıştay 17-18 Aralık’ta Bolu’da gerçekleştirildi.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğunun, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

Yargıtayın dünyadaki benzer örneklerine ve anayasal sorumluluğuna uygun şekilde yeniden yapılandırıldığı tarihi bir süreçten geçildiğini belirten Akarca, “Daire sayısının 24’e indirilmesi, Yargıtay üye ve tetkik hakimi sayısının kademeli olarak azaltılması, yeni binanın hizmete açılması ile sağlanan elverişli çalışma koşulları, yeniden yapılandırma sürecinin somut örnekleri arasında sayılabilir.” dedi.

İki gün süren ve altı oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayın oturum başkanlıklarını, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay yaptı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse’nin de açış konuşması gerçekleştirdiği çalıştaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet savcıları, tetkik hâkimleri ve akademisyenler de katıldı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

07 Aralık 2021

 

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi” konulu Uzmanlar Grubu Toplantısı Yargıtay Başkanlar Kurulu Salonu’nda yüz yüze ve çevrim içi katılımla gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında, Toplantı’nın mükemmeliyet yolunda ilerlerken önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, yargı görevinin layıkıyla yerine getirilebilmesi için en ileri adalet standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini ifade etti.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen ve oturum başkanlıklarını Akarca’nın yaptığı Toplantı’da, 2 Eylül’de 3 kıtadan, 13 ülkeden gelen yüksek mahkeme başkanları ve ülke başsavcıları ile birlikte belirlenen temyiz mahkemelerinde mükemmeliyet ilkelerine göre oluşturulan 10 ana başlık, Yargıtay Başkanlığının ve katılımcıların kendi ülke deneyimleri, karşılaştırmalı hukuktaki iyi uygulama örnekleri ve uluslararası standartlar ile birlikte değerlendirilerek detaylandırıldı.

Toplantıda değerlendirilen 10 ana başlık şunlardır:

  1. Mahkemenin değerleri,
  2. Yargıda şeffaflık,
  3. İçtihat birliğinin sağlanmasına yönelik usuller, gerekçeli kararlar, içtihatların yaygınlaştırılması,
  4. Temyiz mahkemelerinin eğitici rolü ve liderliği,
  5. Stratejik yönetim anlayışı.
  6. İnsan kaynakları,
  7. Fiziki ve teknik altyapı,
  8. İç ve dış paydaşların görüşlerinin alınması, ihtiyaç ve beklentilerinin göz önünde bulundurulması,
  9. Uygun maliyetli yargı hizmetleri,
  10. Dosya yönetim sisteminin uygun filtreleme araçlarını, etkili ön inceleme mekanizmalarını ve her dosyaya bireysel ilgi gösterilmesine imkân veren usulleri içermesi.

Toplantıya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 5. Hukuk Dairei Başkanı Ümran Görmez, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Abdulkadir Güngören, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Dr. Paul Roberts, ABD Arizona Bölgesi Yüksek Mahkeme Yargıcı David G. Campbell, Avukat ve Arabulucu Dr. Martin Manzel, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey de katıldı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

06 Aralık 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi” konulu sunum çalıştayı uluslararası katılımla Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca sunum çalıştayında yaptığı açış konuşmasında, “Farklı hukuk sistemlerini ve yargı geleneklerini temsil eden hâkimlerle ve hukukçularla yaptığımız bilgi ve deneyim paylaşımı, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz reformlara önemli katkılar sağladı.” dedi.

Akarca, günümüzde temyiz mahkemelerinin görevinin sadece verilen kararların hukuka uygunluğunu incelemekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda temyiz mahkemelerinin hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanması yoluyla gereksiz dava açılmasının veya kanun yoluna başvuruların önlenmesi, adli kalitenin yükseltilmesi, halkın yargıya duyduğu güvenin artırılması gibi görevlerinin de bulunduğunu ifade etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu’nun da katıldığı sunum çalıştayında, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse de açış konuşması gerçekleştirdi.

Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sunum çalıştayında, oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ile İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk yaptı.

Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Dr. Paul Roberts, ABD Arizona Bölgesi Yüksek Mahkeme Yargıcı David G. Campbell, Avukat ve Arabulucu Dr. Martin Manzel ile Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Feridun Yenisey de sunum yaparak çalıştaya katkı sağladı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

29 Kasım 2021

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde, Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde, “Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu”nda düzenlenen “Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye’de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı”nın açılış programına katıldı.

Çalıştayda açış konuşması yapan Akarca, infaz sisteminin önemli bileşenlerinden biri olan denetimli serbestlik kurumunun, ülkemizde 16 yıl önce kurularak kısa sürede geliştiğini, teşkilatlandığını ve başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti.

Akarca, ceza adalet sisteminin insan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin yanı sıra toplum ve devlet düzeninin korunması bakımından da önemli bir işlevi bulunduğunu vurgulayarak, “Toplumun suçtan ve suçludan korunması amacıyla izlenecek yöntemler, geliştirilecek mekanizmalar ve uygulanacak stratejiler oldukça önemlidir. Karar vericilerin bu konuda uzak görüşlü ve duyarlı olması gerekir.” dedi.

Yargıtay’da 29-30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Çalıştay ile Türkiye’de denetimli serbestlik hizmetlerinin değerlendirilmesi ve ilerleyen süreçte denetimli serbestlik politikalarına yön verilebilmesi amaçlanıyor.

Çalıştay’ın ilk gününde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç ile Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) Genel Sekreteri Willem van der Brugge da konuşma yaptı.

Çalıştay’a, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay üyeleri, Cumhuriyet savcıları, tetkik hâkimleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım