Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

30 Mart 2022

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Kabul Salonu’nda düzenlenen törenle, Yargıtay yeni hizmet binası projelendirme ve yapımına katkıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerine, Rönesans Holding yetkililerine, proje mimar ve mühendisleri ile Yargıtay mensuplarına teşekkür belgesi takdim etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Akın da katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

25 Mart 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Çukurova Üniversitesi ve Adana Sanayi Odası işbirliğiyle “İş Hukuku” konulu Bölgesel İçtihat Forumu 24-25 Mart 2022 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirildi. Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Bölgesel İçtihat Forumu’nun öncelikli amacı, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları ile uyumlaştırılmasıdır.” dedi. Günümüzde, iş hukukunu bireyci ve liberal anlayışın yanı sıra ağırlıklı olarak sosyal düşüncelerin de etkilediğini ve bu anlayış değişikliğinin bir sonucu olarak iş hukukuna devletin müdahalesini zorunlu kıldığını ifade eden Akarca, sosyal alanlarda olduğu gibi iş yaşamının da küreselleşmenin etkisine maruz kaldığı bir dönemden geçtiğini belirtti. Bununla birlikte Akarca, hukukçular olarak, küreselleşen dünyanın değişen şartlarına uygun ve adil bir hukuk düzeni oluşturulması gerektiğini ve her türlü sosyal faaliyette olduğu gibi ticaret hayatının da ancak hukuki güvenlik ortamında gelişebileceğini vurguladı. İlk gününde Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’in de konuşma yaptığı Forum’da; Yargıtay içtihatları ve öğretideki görüşler birlikte tartışıldı. Bölgesel İçtihat Forumu’na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Cemil Çiçek, Vali Dr. Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay üyeleri ile tetkik hâkimlerinin yanı sıra akademisyenler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

23 Mart 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Eğitim İhtiyaç Analizi ve İş Tanımları Çalışmaları” konulu çalıştay yapıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yaptığı açış konuşmasında, görev tanımı ve iş analizi çalışmalarının, mevzuat bakımından yürütülen hazırlıklara da önemli katkı sağlayacağını ve Yargıtayın hukuki çerçevesi bakımından sağlam bir temel inşa edeceğini ifade etti.

Bir yandan Yargıtay içinde yeniden yapılandırma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da dış paydaşlarla işbirliği yapılarak, çok yönlü bir adalet stratejisi izlediklerini belirten Akarca, “Yargıtay gerekçeli karar rehberi, yapay zekaya dayalı Yargıtay içtihat merkezi,  Yargıtay hizmet içi eğitim programları, Yargıtayda görev alan her kademedeki çalışanların görev tanımlarının ve iş analizlerinin yapılması, Yargıtayın yeni binasının hizmete açılması, 46 daireli Yargıtaydan 24 daireli Yargıtaya geçiş sürecinin tamamlanması gibi, birbirini tamamlayan bir dizi reform çalışması eş zamanlı şekilde yürütülmüştür”  dedi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse’nin de açış konuşması yaptığı çalıştaya, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın da sunum yaparak katkı sağladı.

Dört oturum şeklinde gerçekleştirilen ve odak grup çalışmalarının da yapıldığı çalıştaya, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ve yazı işleri müdürleri katıldı.

 

 

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

18 Mart 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesi” konulu hazırlık çalıştayı, 17-18 Mart tarihlerinde, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda uluslararası katılımla gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca hazırlık çalıştayında yaptığı açış konuşmasında, “Bu çalıştaydan alacağımız sonuçlar, bölgesel ve ulusal içtihat forumlarını nasıl yapılandıracağımıza ilişkin somut çözümler sunarken, Yargıtay’ın içtihat birliğini sağlamaya yönelik çabaları için de önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır.” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in de katıldığı sunum çalıştayının ilk gününde; Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse de açış konuşması gerçekleştirdi. Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, proje kapsamında içtihat tutarlılığını güçlendirmek üzere yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı çalıştayın ikinci gününde; Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesi Başkanı Hikmet Onat, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uzman Hukukçusu Ali Bozkaya, Avrupa Konseyi Danışmanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Avrupa Konseyi Danışmanı, İspanya Adalet Bakanlığı Hukuk Müşaviri Vanessa Untıedt de sunum yaparak katkı sağladı.

Çalıştaya Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri ve Cumhuriyet savcıları katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

18 Mart 2022

Türk Milletinin gösterdiği irade ve kararlılık sayesinde tarihin akışına yön veren 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümünde, gösterdikleri eşsiz azim ve mücadele ile Çanakkale’yi geçilmez kılan, milletin istiklali ve istikbali uğruna fedakârca mücadele eden,  Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun.

                                                                                                                                                                                      Mehmet AKARCA
                                                                                                                                                                                             Yargıtay Başkanı

 

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım