ENG
Yargı Etiği Danışma KuruluZİYA DİNLER- BAŞKAN (4. CEZA DAİRESİ BAŞKANI)

 

03.04.1967 tarihinde doğmuştur. Karaman Lisesi'ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini asteğmen olarak yapmıştır.

İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Dinler; sırasıyla İdil/Şırnak, Ağaçören/Aksaray, Yenice/Çanakkale, Küçükçekmece/İstanbul, İstanbul, Zonguldak, Tekirdağ ve Bakırköy Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ziya Dinler, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda 11.09.2018 tarihinde Yargıtay On Sekizinci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçilmiş, 12.09.2022 tarihinde yapılan seçim sonucunda Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Dördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiş olup  halen bu görevi sürdürmektedir.

İngilizce bilen Dinler, evli ve bir çocuk babasıdır.

 YÜKSEL KOCAMIŞ-ÜYE (10. CEZA DAİRESİ ÜYESİ)
 

10.11.1962 tarihinde Kırşehir'de doğmuştur. Kırşehir Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Burdur'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış; sırasıyla Hınıs, Seydiler Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Yüksel Kocamış, halen Yargıtay Onuncu Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Fransızca bilen Kocamış, evli ve iki çocuk babasıdır.

 HAVVA AYDINLI-ÜYE (9. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)
 

05.05.1964 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. İstanbul Fatih Kız Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur.

İstanbul Hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Aydınlı; sırasıyla Hadim, Aladağ, Adıyaman Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

16.12.2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Havva Aydınlı, halen Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Fransızca bilen Aydınlı, evli ve iki çocuk annesidir.

 HÜSEYİN TUZTAŞ-ÜYE (4. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)


01.03.1963 tarihinde Nevşehir'de doğmuştur. Nevşehir Lisesi'ni bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini kısa dönem olarak yapmıştır.

 

Nevşehir hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Tuztaş; sırasıyla Elbistan, Çamardı, Kırşehir, Konya Hâkimliği, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Tuztaş, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinde görev yapmakta iken, 19.07.2018 tarihinde Yargıtay Hukuk GenelKurulu üyesi, 04.01.2023 tarihinde Dördüncü Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevlendirilmiş olup halen aynı görevini sürdürmektedir.  İngilizce bilen Tuztaş'ın, "Trafik Kazalarından Doğan Cismani Zararlar ve Tazmini"  ve "Ticari Defterlerin İbrazı Ve Delil Olması" isimli yayımlanmış kitapları ve farklı konularda yayımlanmış hukuk makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.                                                             
 ZEKİ GÖZÜTOK-ÜYE (6. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)
 

10.09.1964 tarihinde doğmuştur. Aksu Öğretmen Lisesi'ni bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini asteğmen olarak yapmıştır.

Antalya hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Gözütok; sırasıyla Karabük, Malazgirt, Kale (Denizli), Orhaneli, Trabzon ve Antalya Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Zeki Gözütok, halen Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi  Üyesiolarak görevini sürdürmektedir.

Gözütok'un "Eser Sözleşmesi Uygulaması" (ortak eser), “Faiz Hukuku”, "Hukuk Davalarında İstinaf ve Temyiz Uygulama Rehberi", "Hukuk Davalarında Hüküm Kurma Esasları ve Gerekçe" ve "Hukuk Yargılamasında Duruşma Yönetimi" (ortak eser) adlı kitapları vardır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

BAYRAM ŞEN-ÜYE (7. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ)

21.08.1973 tarihinde Çankırı/Ilgaz'da doğmuştur. Ankara Aydınlıkevler Ticaret Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Amasya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Şen; sırasıyla Çay, Kemah ve Sivrihisar Hâkimliği, Yargıtay Ondördüncü Hukuk Dairesi Hâkimliği, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Hâkimliği ve Ankara İstinaf Mahkemesi Onyedinci Hukuk Dairesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

16.07.2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiş olup halen Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Devletler Özel Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmıştır. Çok sayıda seminerde eğitici olarak görev alan Bayram Şen, halen Adalet Akademisi'nde Öğretim Görevlisi olarak da  görev yapmaktadır.Yargıtay Hukuk İş Bölümü İnceleme Kurulu (HİİK)  ve  Yargıtay Yargı Etiği Danışma Kurulu üyesidir. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyesidir. Yayınlanmış makalesi bulunan Bayram Şen, evli ve bir çocuk babasıdır.

 EMİNE ERDOĞAN-ÜYE (9. CEZA DAİRESİ ÜYESİ)

15.07.1973 tarihinde Aydın Nazilli' de doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini Nazilli' de tamamlamış, Yıldız Üniversitesi Bankacılık bölümünü bitirmiş ardından 9 Eylül Üniversitesi Hukuk fakültesinden 1998 yılında mezun olmuştur.

Nazilli hakim adayı olarak göreve başlayan Erdoğan; sırasıyla Çanakkale Çan, Isparta Atabey, Kayseri Bünyan, İzmir Çeşme, Kayseri merkez ve Isparta Hakimliği, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9.Ceza Dairesinde Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

12.10.2022 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş olup halen Dokuzuncu Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayan Emine Erdoğan iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

DERYA ALAYBEYOĞLU-ÜYE (HUKUK GENEL KURULU TETKİK HAKİMİ)

01.01.1969 tarihinde Gümüşhane/Şiran'da doğmuştur. Şiran Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuştur.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Alaybeyoğlu; sırasıyla Isparta ve Atabey Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tetkik Hâkimliği görevini sürdüren Derya Alaybeyoğlu, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir

ERSİN TURAN-ÜYE (1. CEZA DAİRESİ TETKİK HAKİMİ)

28.09.1969 tarihinde Mucur'da doğmuştur. Mucur Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da yedek subay olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Turan; sırasıyla Giresun, Olur ve Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Tetkik Hâkimliği görevini sürdüren Ersin Turan, Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

MEHMET ÖZKILIÇ- ÜYE (YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI)

01.01.1963 tarihinde Çermik'te doğmuştur. Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini İzmir'de kısa dönem olarak yapmıştır.

Diyarbakır hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özkılıç; sırasıyla Silifke, Çaldıran, Cide ve Trabzon Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevini sürdürmekte olan Mehmet Özkılıç, Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 
DOÇ. DR. MUSTAFA LEVENT ÖZGÖNÜL-ÜYE (AKDENİZ ÜNİV. TIP FAK. DR. ÖĞRT. ÜYESİ)

Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda tamamlamış olan Mustafa Levent Özgönül, 2012 yılında doktor öğretim görevlisi olarak başladığı görevini, 2021 yılından beri doçent doktor unvanıyla sürdürmektedir. 2013 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Etik Kurul Üyesi olan Özgönül'ün tıp etiği konusunda ulusal ve uluslararası dergiler ile kitap bölümlerinde çok sayıda yayını bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde yayın etiği ve meslek etiği gibi etiğin çeşitli alanlarında dersler vermektedir.


YARGI ETİĞİ DANIŞMA KURULU SEKRETARYASI
SERAP KAYGUSUZ-SEKRETARYA İŞLEMLERİ (GENEL SEKRETER YARDIMCISI)

29.03.1982 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Ayvalık Anadolu Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olmuştur.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kaygusuz; sırasıyla Hakkâri/Çukurca ve Afyonkarahisar/İscehisar Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

Yargıtay On İkinci Ceza Dairesinde Tetkik Hâkimi olarak, Türkiye Adalet Akademisinde hâkim-öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Halen Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevini sürdüren Serap Kaygusuz, ingilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir. Kendisinin "Taksirle Öldürme Tasirle Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları" isimli, "Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluk" isimli, "Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar" isimli eserleri ile ceza hukuk ve tıp hukuku alanlarında çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.