Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

14 Mayıs 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu” 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla“içtihat birliğini” gerçekleştirmektir.” dedi. İlk derece ve bölge adliye mahkemelerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesinin bir koşulunun da Yargıtay’ın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesi olduğunu ifade eden Akarca, yeniden yapılandırma süreçlerinin devam ettiğini ve bu doğrultuda düzenlenen içtihat forumları ile belli bir plan dahilinde yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Chirstophe Poirel’in açış konuşması yaptığı Forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım “Proje Faaliyetlerinin Sonuçları ve İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası” konusunda sunum yaptı.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı İçtihat Forumuna, AİHM Ulusal Yargıca Doç. Dr. Saadet Yüksel, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Nevzat Boztaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Daire Başkanı Şamil İnan, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Murcia Yüksek Mahkemesi Genel Sekreteri Javier Luis Parra Garcıa da sunum yaparak katkı sağladı.

Üç gün boyunca genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı İçtihat Forumuna, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, İstanbul ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları, üyeleri, ilk derece mahkemelerinden hâkimler ile ulusal ve uluslararası uzmanlar da katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

12 Mayıs 2022

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamındaüç gün sürecek olan “İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu” başladı.

Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla“içtihat birliğini” gerçekleştirmektir.” dedi. İlk derece ve bölge adliye mahkemelerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesinin bir koşulunun da Yargıtay’ın içtihat birliğini sağlama görevini yerine getirmesi olduğunu ifade eden Akarca, yeniden yapılandırma süreçlerinin devam ettiğini ve bu doğrultuda düzenlenen içtihat forumları ile belli bir plan dahilinde yürütülen çalışmaların ve geliştirilen yöntemlerin önemine değindi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Chirstophe Poirel’in açış konuşması yaptığı forumda,Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım “Proje Faaliyetlerinin Sonuçları ve İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Yol Haritası” konusunda sunum yaptı.

Oturum başkanlıklarınıYargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı İçtihat Forumuna, AİHM Ulusal Yargıca Doç. Dr. Saadet Yüksel, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Nevzat Boztaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Daire Başkanı Şamil İnan, Avrupa Konseyi Danışmanı veAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Murcia Yüksek Mahkemesi Genel Sekreteri Javier Luis Parra Garcıa da sunum yaparak katkı sağladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, İstanbul ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları, üyeleri, ilk derece mahkemelerinden hâkimler ile ulusal ve uluslararası uzmanların da katıldığı İstanbul Bölgesel İçtihat Forumu’nda içtihat birliğinin güçlendirilmesi ve adli kalitenin yükseltilmesi konusunda önemli adımların atılması amaçlanıyor.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

21 Aralık 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında  ‘Yargıtayın Hizmet İçi Eğitim Politikası ve Gerekçeli Karar” konulu çalıştay 17-18 Aralık’ta Bolu’da gerçekleştirildi.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğunun, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

Yargıtayın dünyadaki benzer örneklerine ve anayasal sorumluluğuna uygun şekilde yeniden yapılandırıldığı tarihi bir süreçten geçildiğini belirten Akarca, “Daire sayısının 24’e indirilmesi, Yargıtay üye ve tetkik hakimi sayısının kademeli olarak azaltılması, yeni binanın hizmete açılması ile sağlanan elverişli çalışma koşulları, yeniden yapılandırma sürecinin somut örnekleri arasında sayılabilir.” dedi.

İki gün süren ve altı oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayın oturum başkanlıklarını, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay yaptı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse’nin de açış konuşması gerçekleştirdiği çalıştaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, Cumhuriyet savcıları, tetkik hâkimleri ve akademisyenler de katıldı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

07 Aralık 2021

 

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi” konulu Uzmanlar Grubu Toplantısı Yargıtay Başkanlar Kurulu Salonu’nda yüz yüze ve çevrim içi katılımla gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında, Toplantı’nın mükemmeliyet yolunda ilerlerken önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, yargı görevinin layıkıyla yerine getirilebilmesi için en ileri adalet standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini ifade etti.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen ve oturum başkanlıklarını Akarca’nın yaptığı Toplantı’da, 2 Eylül’de 3 kıtadan, 13 ülkeden gelen yüksek mahkeme başkanları ve ülke başsavcıları ile birlikte belirlenen temyiz mahkemelerinde mükemmeliyet ilkelerine göre oluşturulan 10 ana başlık, Yargıtay Başkanlığının ve katılımcıların kendi ülke deneyimleri, karşılaştırmalı hukuktaki iyi uygulama örnekleri ve uluslararası standartlar ile birlikte değerlendirilerek detaylandırıldı.

Toplantıda değerlendirilen 10 ana başlık şunlardır:

  1. Mahkemenin değerleri,
  2. Yargıda şeffaflık,
  3. İçtihat birliğinin sağlanmasına yönelik usuller, gerekçeli kararlar, içtihatların yaygınlaştırılması,
  4. Temyiz mahkemelerinin eğitici rolü ve liderliği,
  5. Stratejik yönetim anlayışı.
  6. İnsan kaynakları,
  7. Fiziki ve teknik altyapı,
  8. İç ve dış paydaşların görüşlerinin alınması, ihtiyaç ve beklentilerinin göz önünde bulundurulması,
  9. Uygun maliyetli yargı hizmetleri,
  10. Dosya yönetim sisteminin uygun filtreleme araçlarını, etkili ön inceleme mekanizmalarını ve her dosyaya bireysel ilgi gösterilmesine imkân veren usulleri içermesi.

Toplantıya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 5. Hukuk Dairei Başkanı Ümran Görmez, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Abdulkadir Güngören, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Dr. Paul Roberts, ABD Arizona Bölgesi Yüksek Mahkeme Yargıcı David G. Campbell, Avukat ve Arabulucu Dr. Martin Manzel, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey de katıldı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

04 Haziran 2021

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Yüksek Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet” konulu uluslararası sempozyum 04 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca sempozyumda yaptığı açış konuşmasında; yargı sisteminin temelinin, halkın mahkemelerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hâkimlerin dürüstlüğüne ve yargılama süreçlerinin etkinliğine duyduğu güvene dayalı olduğunu belirterek son yıllarda Yargıtay tarafından yürütülen reform çalışmalarının etik, şeffaflık ve yargının etkinliği olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edildiğini ifade etti.

Gerçek anlamda bir mahkeme mükemmeliyetinden söz edebilmek için her bir mahkeme çeşidine özgü daha detaylı rehberlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Akarca, “Bu konuda temyiz görevi yapan yüksek mahkemelerin ayrı bir kategoriyi hak ettiğini düşünüyorum.” dedi.

Yargıtayın, mahkeme yönetimi konusunda son yıllarda bazı mahkeme araçları geliştirerek ölçme ve değerlendirme sistemlerini başarıyla uygulamaya başlamasının önemine vurgu yapan Akarca, mahkeme yönetimine ilişkin yapılan reformların, etkinlik ve verimlilik açısından önemli ilerlemeler sağladığını belirtti.

Gerçekleştirilen sempozyumla Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu, Uluslararası Mahkeme Mükemmeliyeti Çerçevesi Konsorsiyumu ve İspanya Yüksek Mahkemesi’nin deneyimlerinden faydalanılarak uluslararası alandaki bu bilgi birikiminin Yargıtay deneyimi ve kültürü ile bütünleştirilmesi amaçlanıyor.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Daire Başkanı, Genel Sekreteri, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE, Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi Hâkimi Daniel HALL, Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Eski Başkanı ve Büro Üyesi Georg STAWA, Guam Yüksek Mahkemesi Eski Başkanı Robert J. TORRES ve İspanya Ulusal Yüksek Mahkemesi İkinci İdari Bölüm Kıdemli Üyesi Manuel FERNANDEZ – LOMANA katıldı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım