Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

01 Eylül 2020

Resim

Yüz elli yılı aşan köklü bir geçmişe sahip Yargıtay, adli yargıda içtihat birliğini sağlama vizyonuna uygun şekilde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaletin, hukukun ve özgürlüğün güvencesi olmaya devam edecektir. Türk yargısı olarak temel amacımız, halkımıza kusursuz adalet hizmeti sunabilmek, adalete olan güvenlerini daha çok yükseltmek ve kamu vicdanını tatmin edebilmektedir.

 Millet olarak kendi aklımıza uyacak, olguları kendi gözlerimizle okuyacak, yerel ve küresel sorunları hiçbir ön yargının etkisinde kalmadan kendimiz tespit edecek, adil çözümleri araştırıp insanımıza ve insanlığa sunacak bir hukuk kültürüne ve insan kaynağına sahibiz. Biz, kendisi merkez olabilecek ve insanlığın ortak hukuk kültürüne katkılar sağlayabilecek bir milletiz. Hukuk sistemimizi kendi özkaynaklarımız ile daha çok geliştirebilir, dünyadaki en iyi uygulama örneklerini oluşturabilir ve ürettiklerimizle başka ülkelere de emsal teşkil edebiliriz.

Hepimizin üzerine titrediği yargı bağımsızlığının temel koşulu, Anayasamızın başlangıç kısmında ifade edilen kuvvetler ayrılığı ilkesidir. “Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu, üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu” veciz şekilde Anayasamızda ifade edilmiştir. Bu ilkeye göre, başta yasama, yürütme ve yargı olmak üzere devletin organları arasındaki ilişki karşılıklı saygıya dayalı olmalı, her biri diğerinin rolünü kabul etmelidir.  

 Demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletinin, güçlü bir ekonomik yapının, kalkınmanın, refahın, huzurun, güvenliğin ve barışın teminatı bağımsız ve nitelikli bir yargıdır. Hukuk bir değerler sistemi olup, biz hukukçuların işi de öncelikle adaletin yerine getirilmesini sağlamaktır. Yargı teşkilatımızın çok değerli mensupları, yargının kurucu unsuru olan kıymetli avukatlar ve değerli akademisyenlerimizle birlikte daha özgün ve etkili bir yargı sistemine doğru her geçen gün daha güvenle ilerleyeceğimize inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 2020-2021 adli yılını kutlar, milletimize ve tüm insanlığa adalet, özgürlük ve barış getirmesini dilerim.

                                                                                                                                     Mehmet AKARCA

                                                                                                                                      Yargıtay Başkanı



30 Ağustos 2020

Türk Milletinin şanlı tarihindeki altın sayfalarda yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramını, bu yıl yüreklerimizde ve damarlarımızda dolaşan coşkuyla kutluyoruz.Yüce Türk Milleti adına emperyalist güçlere karşı yürütülen İstiklal Savaşımızın bir kahramanlık destanı yazılarak sonuçlandığı bugün, sadece özgür ve bağımsız bir Türkiye’nin savaş meydanlarında tescillendiği bir gün olmayıp, tüm mazlum milletlerin özgürlük ateşinin yakıldığı bir gündür. Milli egemenlik, özgürlük ve milli irade kavramlarının anlam ve vücut bulduğu bu zaferi bizlere armağan eden, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Bu duygularla, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

                                                                                                                                                                                                                                 Mehmet Akarca

                                                                                                                                                                                                                                 Yargıtay Başkanı


28 Ağustos 2020

     Bolivarcı Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Sayın, Dr. Maikel José Moreno Pérez, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Sayın Mehmet Akarca’yı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, başarılar diledi.

     Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, Yargıtay ile Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konular da ele alındı.

     Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Sayın Pérez, düzenlemeyi planladıkları Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi’ne Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca’yı davet ederek, iki yüksek mahkeme arasındaki Mutabakat Zaptının önemine değindi. Ayrıca, Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesini de desteklediklerini belirterek, yargı organlarının adaletin yerine getirilmesine ilişkin görevlerinin ötesinde, ülkede barış ve güvenin sağlanmasında da önemli sorumluluklarının olduğunu vurguladı. Yüksek mahkemeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına ilişkin olanakların geliştirilmesi gerektiğini, bu amaçla mevcut işbirliğinin devamının yararlı olacağını ifade etti.

     Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca, Sayın Pérez’in Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, iki yüksek mahkeme arasındaki mevcut hukuki ve adli işbirliğinin bundan sonra da gelişerek devam etmesinin çok yararlı olduğunu, bu konuda Sayın Pérez ile aynı düşünceleri paylaştığını belirtti. Ayrıca, sınırı aşan suçlar, terörizm ve kara para aklama suçları gibi küresel ölçekte istikrarsızlıklara neden olan ve insanlığı tehdit eden hukuk dışı faaliyetlere karşı Türkiye’nin her zaman samimi bir işbirliğine açık olduğunu ifade etti. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından düzenlenmesi planlanan Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi’ne de Yargıtay olarak gerekli katkıyı sağlamaktan memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.

     Görüşmeye, Türkiye’nin Venezuela Büyükelçisi Sayın Şevki Mütevellioğlu ile Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sayın Jose Gregorio Bracho Reyes de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım