ENG
15 Kasım 2013, Cuma

Yargıtay' da açık bulunan 20 Şoför kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS, uygulama sınavı puanı ve mülakat puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda ekli listede adı soyadı belirtilen 20 kişinin asil, 20 kişinin yedek olarak belirlenmesine, 15.11.2013 tarihinde 664 Sayılı Yönetim Kurulunca oybirliği ile karar verildi.
Asil adayların 02.12.2013 Pazartesi günü saat 10.00' da göreve başlamak üzere, Başkanlığımız Personel ve Eğitim Müdürlüğünde aşağıda belirtilen evrak ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

  • 6 Adet fotoğraf (kravatlı)
  • Ehliyetin  aslı ve fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • İkametgâh ilmuhaberi
  • Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden alınabilir)
  • Diploma aslı ve fotokopisi(Girilen KPSS sonucuna uygun)
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)
  • Askerlik belgesi (terhis veya tecil)

İlgililere tebliğ olunur.
Şoför alımına ilişkin nihai sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız...


13 Kasım 2013, Çarşamba

YARGITAYDA AÇIK BULUNAN 3 ÇÖZÜMLEYİCİ 4 PROGRAMCI KADROSUNA YAPILACAK ALIM İLE İLGİLİ MÜLAKAT SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Yargıtay' da açık bulunan çözümleyici ve programcı kadrosunda çalıştırılmak üzere başvuru yapanlardan, KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralama sonucunda, mülakata katılmaya hak kazanan adayları gösterir listeye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Mülakatlar 27 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olup, mülakata katılmaya hak kazanan adayların, isimleri karşılarında belirtilen gün ve saatten en az bir saat önce, Yargıtay Başkanlığı Vekaletler Caddesi No:100 Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır bulunmaları,
İlanen duyurulur.

Çözümleyici Mülakat Listesi
Programcı Mülakat Listesi