ENG
04 Aralık 2013, Çarşamba

Yargıtay' da açık bulunan 3 Çözümleyici kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS puanı ve mülakat puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda ekli listede adı soyadı belirtilen 3 kişinin asil, 2 kişinin yedek olarak belirlenmesine karar verildi.
Çözümleyici alımı sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız...26 Kasım 2013, Salı

Türkiye Adalet Akademisi' nde 21 Ekim-8 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “İnceleme Müfettişleri İhtisas Eğitimi Programı”na katılan Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Dairesi Başkanlığı' nda görevli olan müfettiş ve sivil memurlar 11 Kasım 2013 tarihinde Yargıtay Başkanlığını ziyaret etmiştir. Konuk heyete Yargıtay' ın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilmiştir. 

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


15 Kasım 2013, Cuma

Yargıtay' da açık bulunan 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS puanı ve mülakat puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda ekli listede adı soyadı belirtilen 15 kişinin asil, 15 kişinin yedek olarak belirlenmesine, 15.11.2013 tarihinde 665 Sayılı Yönetim Kurulunca oybirliğiyle karar verildi.
Asil adayların 02.12.2013 Pazartesi günü saat 10.00' da göreve başlamak üzere, Başkanlığımız Personel ve Eğitim Müdürlüğünde aşağıda belirtilen evrak ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

  • 6 Adet fotoğraf (erkek adaylar için kravatlı)
  • Özel Güvenlik Kimlik asıl ve fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • İkametgâh ilmuhaberi
  • Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden alınabilir)
  • Diploma aslı ve fotokopisi(Girilen KPSS sonucuna uygun)
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi(30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)
  • Askerlik belgesi(terhis veya tecil)

İLGİLİLERE TEBLİĞ OLUNUR.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin nihai sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız...