ENG
“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Konferansı” Gerçekleştirildi
19 Temmuz 2023, Çarşamba

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Konferansı” uluslararası katılımla Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açılış konuşmasında; yüksek mahkemelerin yol gösterici olma sorumluluğunun bir gereği olarak “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin hazırlanıp uygulandığını ifade etti. Yargıtayın son yıllarda gerçekleştirdiği reformlara değinen Akarca; Projenin özellikle adli kalite açısından Yargıtaya çok önemli katkılar sağladığını, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargıda dürüstlük, yargının şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilkelerinin gerçek ve görünür olmasının en etkili yollarından birinin kaliteli yargı hizmeti olduğunu belirtti.

Yargıtayın ülkede içtihat birliğini sağlamasının en etkili aracının gerekçeli kararlar olduğuna da değinen Akarca; tutarlı ve istikrarlı gerekçeli kararların kanun önünde eşitliği sağladığını, yurt çapında içtihat birliğini güçlendirdiğini, halkın yargıya duyduğu güveni artırdığını vurguladı ve bu doğrultuda gerekçeli kararların kalitesinin yükseltilmesi için kapsamlı ve sistematik bir çalışma yürütülerek “Gerekçeli Karar Yazım Rehberi”nin geliştirilip uygulamaya girdiğini ifade etti.

Akarca; “Rehbere uygun şekilde yazılan gerekçeli kararlar, bu yıl faaliyete geçecek yapay zekâ tabanlı “Yargıtay İçtihat Merkezi” aracılığıyla yaygınlaştırılacaktır. Çağımızda içtihatların doğru şekilde yaygınlaştırılması, yargı organının asli görevlerinden biri haline gelmiştir.” dedi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Barbaros Köse, Elçi Müsteşar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou’nun da açılış konuşması yaptığı ve oturum başkanlıklarını; Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın yaptığı Konferansa; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Doç. Dr. Seracettin Göktaş, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Görmez, Yargıtay 1. Ceza Dairesi üyesi Osman Atalay, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Konseyi Danışmanı Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi ve Avrupa Konseyi Danışmanı Prof. Dr. İnayet Aydın da sunum yaparak katkı sağladılar.

Kapanış konuşmasını; Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Avrupa Konseyi Proje Koordinatörü Biljana Sladojevic Milatovic’in yaptığı Konferans’a; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Danıştay Başkanvekili Hasan Güzeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara Bölge Adliye ve ilk derece mahkemeleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Büyükelçiliklerin üst düzey temsilcileri de katıldı.