Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

“Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi” Konulu Uzmanlar Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
07 Aralık 2021

 

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında “Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi” konulu Uzmanlar Grubu Toplantısı Yargıtay Başkanlar Kurulu Salonu’nda yüz yüze ve çevrim içi katılımla gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açış konuşmasında, Toplantı’nın mükemmeliyet yolunda ilerlerken önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, yargı görevinin layıkıyla yerine getirilebilmesi için en ileri adalet standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini ifade etti.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen ve oturum başkanlıklarını Akarca’nın yaptığı Toplantı’da, 2 Eylül’de 3 kıtadan, 13 ülkeden gelen yüksek mahkeme başkanları ve ülke başsavcıları ile birlikte belirlenen temyiz mahkemelerinde mükemmeliyet ilkelerine göre oluşturulan 10 ana başlık, Yargıtay Başkanlığının ve katılımcıların kendi ülke deneyimleri, karşılaştırmalı hukuktaki iyi uygulama örnekleri ve uluslararası standartlar ile birlikte değerlendirilerek detaylandırıldı.

Toplantıda değerlendirilen 10 ana başlık şunlardır:

  1. Mahkemenin değerleri,
  2. Yargıda şeffaflık,
  3. İçtihat birliğinin sağlanmasına yönelik usuller, gerekçeli kararlar, içtihatların yaygınlaştırılması,
  4. Temyiz mahkemelerinin eğitici rolü ve liderliği,
  5. Stratejik yönetim anlayışı.
  6. İnsan kaynakları,
  7. Fiziki ve teknik altyapı,
  8. İç ve dış paydaşların görüşlerinin alınması, ihtiyaç ve beklentilerinin göz önünde bulundurulması,
  9. Uygun maliyetli yargı hizmetleri,
  10. Dosya yönetim sisteminin uygun filtreleme araçlarını, etkili ön inceleme mekanizmalarını ve her dosyaya bireysel ilgi gösterilmesine imkân veren usulleri içermesi.

Toplantıya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 5. Hukuk Dairei Başkanı Ümran Görmez, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Abdulkadir Güngören, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Avrupa Hâkimleri Danışma Konseyi (CCJE) Başkanı ve Slovenya Yüksek Mahkemesi Hâkimi Nina Betetto, Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Dr. Paul Roberts, ABD Arizona Bölgesi Yüksek Mahkeme Yargıcı David G. Campbell, Avukat ve Arabulucu Dr. Martin Manzel, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey de katıldı.

"Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı projenin son yararlanıcısıdır.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım