ENG

KİTAPLAR

İSVİÇRE BORÇLAR KANUNU ŞERHİ (İkinci Bölüm-Çeşitli Sözleşme İlişkileri-Madde: 184-551)
Dr. Herman BECKER, Çeviren: Dr. A. Suat DURA
500,00 ₺
BORÇLAR HUKUKUNUN UMUMİ KISMI Andreas von TUHR, Çeviren: Av. Cevat EDEGE 500,00 ₺
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI HUKUK BÖLÜMÜ CİLT: 6 500,00 ₺

YARGITAY KARARLARI DERGİSİ

Cilt: 33, Yıl: 2007, Sayı: 1-12 120,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 34, Yıl: 2008, Sayı: 1-12  132,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 35, Yıl: 2009, Sayı: 1-12 138,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 36, Yıl: 2010, Sayı: 1-12 150.00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 37, Yıl: 2011, Sayı: 1-12 165,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 38, Yıl: 2012, Sayı: 1-12 210,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 39, Yıl: 2013, Sayı: 1-12 225,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 40, Yıl: 2014, Sayı: 1-12 240,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 41, Yıl: 2015, Sayı: 1-12 246,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 42, Yıl: 2016, Sayı: 1-12 252,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 43, Yıl: 2017, Sayı: 1-12 270,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 44, Yıl: 2018, Sayı: 1-12 360,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 45, Yıl: 2019, Sayı: 1-12 480,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 46, Yıl: 2020, Sayı: 1-12 492,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 47, Yıl: 2021, Sayı: 1-12 504,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 48, Yıl: 2022, Sayı: 1-12 984,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 49, Yıl: 2023, Sayı: 1-12 1800,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 50, Yıl: 2024, Sayı: 1-12  3.000,00 ₺

YARGITAY DERGİSİ

Cilt: 33, Yıl: 2007, Sayı: 1-4 40,00 Takım Halinde
Cilt: 34, Yıl: 2008, Sayı: 1-4 44,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 35, Yıl: 2009, Sayı: 1-4 46,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 36, Yıl: 2010, Sayı: 1-4 50.00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 37, Yıl: 2011, Sayı: 1-4 55,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 38, Yıl: 2012, Sayı: 1-4 70,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 39, Yıl: 2013, Sayı: 1-4 75,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 41, Yıl: 2015, Sayı: 1-4 82,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 42, Yıl: 2016, Sayı: 1-4 84,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 43, Yıl: 2017, Sayı: 1-4 90,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 44, Yıl: 2018, Sayı: 1-4 120,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 45, Yıl: 2019, Sayı: 1-4 160,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 46, Yıl: 2020, Sayı: 1-4 164,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 47, Yıl: 2021, Sayı: 1-4 252,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 48, Yıl: 2022, Sayı: 1-4 656,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 49, Yıl: 2023, Sayı: 1-4 1200,00 ₺ Takım Halinde
Cilt: 50, Yıl: 2024, Sayı: 1-4 2.000,00 ₺

Dergi normal posta yolu ile iletilir, Ödemeli gönderilmez. Hiçbir yerde temsilcimiz yoktur.
Postadaki her türlü gecikmelerde Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğünün çıkış tarih damgaları göz önüne alınır.

Yazışma Adresimiz:
YARGITAY YAYIN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:6 
B Blok Hukuk Binası Ahlatlıbel Çankaya / ANKARA
Haberleşme için tel: 0312 836 06 07
Abone Servisi: 0312 836 06 09
e-posta: yargitayyayinlari@gmail.com

Hesap Numaramız:
TC. Vakıflar Bankası Yargıtay Ankara Şubesi
Alıcı: Yargıtay Yayınları Döner Sermaye İşletmesi
[IBAN : TR65 0001 5001 5800 7305 3310 60]