ENG
06 Aralık 2021, Pazartesi

Sözleşmeli personel alımı (13 çözümleyici, 7 programcı, 100 zabıt katibi, 32 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 kameraman, 16 tekniker, 43 teknisyen) ile 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı sözlü sınavına ilişkin sonuçlar için tıklayınız...

Asil olarak kazanan adaylar aşağıda yer alan belgeleri 07.12.2021 - 13.12.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Ahlatlıbel Mahallesi Şehit Selim Mehmet Kiraz Bulvarı No:4/1 İncek/ Çankaya/ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İstenilen belgeler

 • Fotoğraf (5 adet)
 • Diploma aslı ve fotokopisi
 • KPSS sonuç belgesi
 • Askerlik Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı (E-devlet)
 • Sağlık raporu (koruma ve güvenlik görevlileri “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu getirecektir.
 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • Sertifika aslı ve fotokopisi(zabıt katipleri)
 • Güvenlik Soruşturması Formu(2 adet)(bilgisayar ortamında doldurulacak)

 

Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız...

İletişim Numaraları: 0 312 836 0410 - 0 312 836 040717 Eylül 2021, Cuma

 
 • Aşçı (Hamur, Tatlı, Tatlı Ustası)
 • Aşçı (Dönerci, Kebapçı, Pide Ustası)
 • Aşçı (Kasap)
 • Aşçı (Sıcak Yemek)
 • Bahçıvan
 • Temizlik Görevlisi
 • Garson
sözlü sınav sonuçları için tıklayınız...
Asil ve yedek olarak kazanan adaylar Ek'teki Güvenlik Soruşturması Formunu doldurarak bir adet fotoğraf ile birlikte 20.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen getirmeleri gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
İletişim Numaraları: 0 312 836 0410 - 0 312 836 04 07

09 Ağustos 2021, Pazartesi

            Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, 100 Sözleşmeli Zabıt katibi kadrosuna (Lisans düzeyinde 20, Önlisans düzeyinde 60, Lise düzeyinde 20) çalıştırılmak üzere başvuru yapan adaylar için  26-29 Temmuz 2021 tarihler arasında yapılan bilgisayar uygulama sınavı sonucunda, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları gösterir ekrana ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

            İlanımız gereği, Bilgisayar uygulama sınavında 3 dakikada 90 doğru kelime yazamayan adaylar başarısız sayılmıştır. 90 ve üzeri doğru kelime yazan adayların puanları aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

            İlanımızda; Merkezi KPSS sınavından alınan puanların %50’si, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %50’sinin toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 10 katı adayın sözlü sınava çağrılacağı belirtilmiştir.

 

Örnek Hesaplama:

En yüksek yazılan kelime sayısına göre hesaplanan katsayı

100 ÷ 176

=

0,568181818

Doğru yazılan kelime sayısının katsayı ile çarpımı

90 x 0,568181818

=

51,13

Çıkan sonucun % 50’si

51,13 x 0,50

=

25,56

KPSS Puanının % 50’si

70.00 x 0,50   

=

35,00

Toplam Puan

25,56+35,00

=

60,56

 

     

Sınav Türü

En Yüksek Doğru Kelime Sayısı (DKS)

Kelime Başına Düşen Kat Sayı Puanı

KPSS Lise P94

164

100 / 164 = 0,609756

KPSS Önlisans P93

173

100 / 173 = 0,578034682

KPSS Lisans P3

176

100 / 176 = 0,568181818

 

Uygulama sınavının sonuçlarının değerlendirilmesinde;

            Lisans düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 258 kişi olduğu ancak,  ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 200 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan  92,12747 en düşük puan 65,01104, en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 176 kelime)

            Önlisans düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 517 kişi olduğu ancak, ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 517 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan 86,44195; en düşük puan   61,01319 en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 173 kelime)

            Lise düzeyinde: 3 dakikada 90 ve üzeri doğru kelime yazan 298 kişi olduğu ancak, ilanımız gereği en yüksek puandan başlanılarak yapılan sıralamaya göre; 200 kişinin mülakat sınavına çağrılabileceği, (en yüksek puan 87,60391; en düşük puan  67,37200 en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 164 kelime)

Tebliğ olunur.

            Sorgulama yapmak için tıklayınız...