ENG
29 Ocak 2013, Salı

Yargıtay' da açık bulunan 35 zabıt kâtibi kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS, uygulama sınavı puanı ve mülakat puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda ekli listede adı soyadı belirtilen 35 kişinin asil, 35 kişinin yedek olarak belirlenmesine, 29.01.2013 tarihinde 29 Sayılı Yönetim Kurulunca oybirliği ile karar verildi.

Asil adayların 04.02.2013 Pazartesi günü saat 14.00' da göreve başlamak üzere, Başkanlığımız Personel ve Eğitim Müdürlüğünde aşağıda belirtilen evrak ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

 • 6 Adet fotoğraf (erkek adaylar için kravatlı)
 • Bilgisayar Sertifikası aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İkametgâh ilmuhaberi
 • Sağlık raporu(Sağlık ocağından alınabilir)
 • Diploma aslı ve fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)

İLGİLİLERE TEBLİĞ OLUNUR.
Zabıt kâtibi alımına ilişkin nihai sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız...


28 Ocak 2013, Pazartesi

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 21.01.2013 tarih, 1 sayılı kararı, 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Yargıtay Kanununun 14/son maddesi uyarınca Resmi Gazetede yayımlandığı ayı takip eden ay başında (01.02.2013 tarihinde) yürürlüğe girecektir.
Saygıyla duyurulur.

BÜYÜK GENEL KURUL KARARI:
Büyük Genel Kurul kararına ulaşmak için tıklayınız…


25 Ocak 2013, Cuma

Yargıtay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu' nca Yargıtay Tetkik Hakimlerine yönelik 17-20 Ocak 2013 Tarihlerinde Afyonkarahisar' da “Kişisel Gelişim Semineri” düzenlenmiştir. Programa Yargıtay Genel Sekreteri Aydın BOŞGELMEZ, HSYK üyeleri Dr. Teoman GÖKÇE, Ahmet Kaya, Hüseyin SERTER ile Yargıtay Hukuk ve Ceza dairelerinden 196 Tetkik Hakimi katılmıştır.

 • Klinik Psikolog Dr. Mehmet ŞAKİROĞLU tarafından “İş Ortamında İlişki yönetimi ve Stres Kavramı”
 • TRT spikeri Acar ACARTÜRK tarafından “Kişisel İmaj Yönetimi ve Giyim Kuşam Kuralları”, “Topluluk Karşısında Hitabet ve Sunum”, “Kurumsal İletişim ve Protokol Yönetimi”
 • TRT spikeri Erdoğan ARIKAN tarafından “Türkçede Sık Yapılan Kullanım Hataları ve Konuşmanın Teknik Kuralları”, “Beden Dilinin Etkili Kullanımı”

konularında sunumlar yapılmıştır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


23 Ocak 2013, Çarşamba

Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü Ayşe Neşe GÜL ile Adalet Akademisi' nde son dönem eğitimlerini görmekte olan 13. ve 14. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarından oluşan heyet Yargıtay Başkanı Sayın Ali ALKAN‘ı ziyaret etmişlerdir. Kabul edilen heyete Sayın Başkan tarafından mesleki tecrübeler anlatılmış ve başarılı bir meslek hayatı geçirmeleri temennisinde bulunulmuştur.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...