ENG
23 Ocak 2013, Çarşamba

Bakanlar Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na yeni atanan Dr. Vahdettin ERTAŞ ile kurul üyeleri Bekir Sıtkı ŞAFAK, Bülent GÖKREM, Prof. Dr. Nurullah GENÇ, Birol KÜLE, Himmet KARADAĞ, ve Murat KOÇ; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 119. Maddesi uyarınca Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin etmiştir.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

23 Ocak 2013, Çarşamba

Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Talgat DONAKOV ve Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Canseyit TÜYMEBAYEV 21.01.2013 tarihinde Yargıtay Başkanı Sayın Ali ALKAN ‘ı ziyaret etmiştir.
Ziyaret; sıcak ve samimi ortamda geçmiş, iki ülke arasında yargı konusunda ikili işbirliği yapılabilecek konular görüşülmüş; Sayın Talgat DONAKOV ve beraberindeki heyete Yargıtay' ın yapısı ve işleyişi hakkında kısa bilgi verilmiştir.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

23 Ocak 2013, Çarşamba

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 23.01.2013 tarihinde yapılan seçim sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliklerine Onyedinci Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Sadi Güven, Dördüncü Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Ali Kaya ve Ondördüncü Ceza Dairesi Üyesi Sayın İbrahim Zengin seçilmişlerdir.


17 Ocak 2013, Perşembe

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun davetlisi olarak ülkemizde bulunan Avrupa Komisyonu (EC) Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) heyeti 14 Ocak 2013 tarihinde Yargıtay Başkanlığını ziyaret etmiştir. Heyet katılımcıları arasında ; CEPEJ Başkanı John Stacey, Avrupa Savcıları Danışma Kurulu (CCPE) Başkanı João Manuel Da Silva Miguel, Avrupa Hakimler Danışma Kurulu (CCJE) Başkanı Gerhard Reissner, CEPEJ Genel Sekreteri Stéphane Leyenberger, Avrupa Konseyi Yasal ve Yargısal İşbirliği Birimi Başkanı Hanne Juncher, CEPEJ Özel Danışmanı Hasan Hendek ve Asistan Rosalinde Cox ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Adrian Butler yer almıştır.
Konuk Heyet Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Aydın Boşgelmez tarafından karşılanmış, Yargıtay Başkanı Sayın Ali ALKAN tarafından kabul edilmişlerdir.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

17 Ocak 2013, Perşembe

Türk Yargı Sisteminin Avrupa Ülkelerine Tanıtımı Projesi kapsamında; Hollanda Adalet Bakanlığı, Yargı Konseyi yetkilileri ile hakim ve savcılardan oluşan heyet; 15 Ocak 2013 tarihinde Yargıtay Başkanlığı'nı ziyaret etmiştir. Konuk heyete Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Aydın Boşgelmez tarafından Yargıtay Başkanlığı hakkında bilgi verilmiştir.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...