ENG
22 Haziran 2023, Perşembe

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup Yargıtay Başkanlığına ziyarette bulundu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, gerçekleştirilen ziyarette Hukuk Fakültesi öğrencilerine öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Yargıtayın tanıtımı, işleyişi ve yapısı ile ilgili bilgilendirme yapılan ziyarette; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Yargıtay Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay 1. Hukuk Dairesi üyesi Dr. Hamit Yelken de yer aldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

20 Haziran 2023, Salı

Yüksek yargı mercilerinin stajyer avukatlara tanıtılması amacıyla Ankara 2 No’lu Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı baroya bağlı 285 stajyer avukat Yargıtay Başkanlığına ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında stajyer avukatlara hitap eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca; savunmanın hukuk devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek stajyer avukatlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Yargıtayın tanıtımı, işleyişi ve yapısı ile ilgili bilgilendirme yapılan ve Yargıtay Konferans Salonunda gerçekleşen ziyarette, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

20 Haziran 2023, Salı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Adalet Akademisi’nin davetlisi olarak 18-22 Haziran tarihlerinde ülkemize resmi ziyarette bulunan Ulusal Demokratik Cezayir Cumhuriyeti Yüksek Yargı Okulu Müdürü Abdelkrim Djadi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Akarca; iki ülke arasında ticari, kültürel ve siyasi alanda çok yönlü ve samimi ilişkilerin olduğunu, bu ilişkilerin günden güne güçlendiğini ifade etti.

Başkanlar Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen kabulde; Yargıtayın tanıtımı, işleyişi ve yapısı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hukuk alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yer aldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

19 Haziran 2023, Pazartesi

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen “Uluslararası Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet İlkeleri ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Yargıtayın Hukuki Çerçevesi Sempozyumu” uluslararası katılımla Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açılış konuşmasında; Yargıtayın, adli yargı sisteminin daha etkin işlemesi için yargı kurumları ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaya büyük önem verdiğini ve adalet kurumları arasındaki iş birliği ve meselelerin bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin yargı sistemimizdeki sorunların çözülmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardı olması gerektiğine vurgu yapan Akarca, adli kaliteyi yükseltmek amacıyla geliştirilen Gerekçeli Karar Yazım Rehberi, Yargıtay mensupları görev tanım ve iş analizleri, dosya inceleme, rapor hazırlama ve gerekçeli karar yazma eğitim programları, oryantasyon eğitim programları, müzakere yöntem ve teknikleri programları gibi standartlara değindi.

İçtihat birliğini sağlama ihtiyacına yönelik yargının işleyişini düzenleyen mevzuatın bütünsel bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Akarca; “İçtihattaki çelişkilere son vermenin yüksek mahkemenin öncelikli görevidir. Yüksek mahkeme, tutarsızlıkları düzeltmek için içtihadın yeknesaklığını sağlamalı ve böylece halkın yargı sistemine olan güvenini korumalıdır.” dedi.

Sempozyum’da açılış konuşması yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; ülkemizde herkes için bağlayıcı karar vererek kesin hüküm otoritesini nihai olarak sağlayan merciin Yargıtay olduğunu ve Yargıtayın, içtihatlarıyla, alt derece yargı organları için, adeta, eğitici rol üstlenerek ve onlara liderlik yaptığını ifade etti.

Yargıtayın eğitici ve liderlik rolünü verimli ve kaliteli bir şekilde yapmasının yolunun kararların yazım kalitesini artırmasından geçtiğini belirten Tunç; “Kararların gerekçesinin yeterli ve doyurucu olması; kararların alt derece yargı organlarına yol göstermesinin yanında, tarafların gerekçeli karar hakkının da yerine getirilmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin’in de açılış konuşması yaptığı ve oturum başkanlıklarını; Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ve Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı Sempozyum’a; İtalya Yargıtay Üyesi Luigi Marini, Fransa Yargıtayı Daire Başkanı (emekli) Bruno Cathala (çevrim içi), Almanya Max-Planck Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mattahias Hartwig, avukat ve hukuk danışmanı Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği CEPEJ  Üyesi Juan Fernando Armengot Iborra (çevrim içi), avukat Dr. Martin Manzel ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım da sunum yaparak katkı sağladılar.

Sempozyum’a ayrıca Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Danıştay Başsavcısı Nevzat Özgür, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin üst düzey temsilcilerinin yanında uluslararası uzmanlar ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesinden daire başkanı ve üyeler de katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

19 Haziran 2023, Pazartesi

Yargıtay ve Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle yürütülen; içtihat birliğinin ülke çapında güçlendirilmesi, yargı sisteminin etkinliğinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen  “Adli Yargı Bölgesel İçtihat Çalıştayı” Trabzon’da gerçekleştirildi.

Oturum başkanlıklarını; Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Canan, 8. Ceza Dairesi Başkanı Abdulkadir Güngören, 6. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak ve 7. Hukuk Dairesi Başkanı Hikmet Onat’ın yaptığı ve üç gün süren Çalıştay’a; Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri ile Trabzon, Samsun, Erzurum, İstanbul ve Ankara bölge adliye mahkemelerinin ilgili daire başkan ve üyeleri katıldı.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...