logo logo

03 Temmuz 2019

Uzun ve başarılı bir eğitim programını tamamlayan ve etik eğitiminde görev alarak “Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği Kolaylaştırıcısı” olmaya hak kazanan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri sertifikalarını törenle aldı. 28 Haziran 2019 tarihinde Yargıtay’da düzenlenen törene, Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı Sayın Mehmet KÜRTÜL, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Sayın Abdulhalik YILDIZ, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ, Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yusuf Ziyaattin CENİK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem KIRCA, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz UYGUR ile eğitimde görev alan Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli katıldı. 

Program için tıklayınız...

Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT'in konuşması için tıklayınız...

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa SALDIRIM'ın konuşması için tıklayınız...

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

28 Haziran 2019

Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü CİRİT, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mehmet AKARCA ve beraberindeki Yargıtay heyeti, 24-26 Haziran tarihleri arasında Karadağ Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Vesna MEDENİCA'nın davetlisi olarak "Uluslararası Terörizm ve Yasa Dışı Göç" konulu Yüksek Mahkeme Başkanları ve Başsavcıları Konferansı'na katılmak üzere Karadağ'a resmi ziyarette bulunmuşlardır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


26 Haziran 2019

Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin Açılış Konferansı ve Sempozyumu ile Yargının Etkinliği Çalıştayı, 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Yargıtayın ana yararlanıcısı olduğu, adli yargının bütününü kapsayan bu Projede, adaletin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için tüm adalet aktörlerinin tam bir uyum ve işbirliği içinde çalışması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, Türkiye’deki yüksek mahkemeler ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere tüm adalet kuruluşlarının etkili bir işbirliği içinde çalışarak, adli yargıdaki hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin de desteği ile Yargıtayın öncülüğünde yürütülecek Proje ile tüm adli yargı sisteminin Avrupa İnsan Hakları Sistemi standartlarının üzerine çıkarılması amaçlanıyor.

             Adli Kalite Yükseltilecek

Projenin eğildiği temel konular, adli kalitenin daha çok yükseltilmesi amacıyla, etkili eğitim programları düzenlenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile adli yargı kararlarının uyumlaştırılması, bozma oranlarının azaltılması, süre ve kalite standartları getirilmesidir. Yargı sisteminde halen kullanılmakta olan güçlü bilişim alt yapısı sayesinde dosya yönetimi, dosya izleme sistemi, dosya eksiklik tamamlama sistemi gibi davaların makul sürede sonuçlandırılmasını sağlayacak mekanizmalar öngörülüyor. Bir süredir Yargıtay’ın reform çalışmaları kapsamında devam eden bu çalışmaların bölge adliye mahkemeleri ile ilk derece mahkemelerine de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

            Yargıda Şeffaflık, İstanbul Bildirgesi Esaslarına Göre Artırılacak

Yargı bağımsızlığı ilkesi hakimlerin bağımsızlığını korurken, aynı zamanda yargıya ilişkin sorunların çözümünde, bağımsızlığın gereği olarak hakimlere sorumluluklar da yüklemektedir. Bunlardan bir tanesi de yargının şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin sağlanmasıdır. Tüm Yargıtay kararlarının kamunun erişimine açılması da dahil olmak şeffaflık bakımından Yargıtay bugüne kadar önemli reformlar yapmış, etik ilkeleri belirlemiş ve Yargıtay Yargı Etiği Kurulunu faaliyete geçirmiştir. Son olarak, Birleşmiş Milletlere üye 192 ülkenin temsilcileri, Yargıtayın ev sahipliğinde geliştirilen Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesini ve İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirleri oybirliği ile kabul etmiştir. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonunun (SÖCAK) 20-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 28. Oturumunda kabul edilen Karar ile tüm ülkelere, İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirlerini iç hukuk sistemlerine dahil etmeleri konusunda çağrıda bulunulmuştur. Proje kapsamında, uluslararası alanda gösterilen bu emsalsiz başarının tüm gereklerini yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde Yargıtay ve Türk yargısının, yargıda şeffaflığın en güzel uygulama örneklerini vermesi amaçlanmaktadır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım