logo logo

07 Mart 2013

Yargıtay Bilgi Sistemi ile UYAP entegrasyonu neticesinde yerel mahkeme tarafından UYAP üzerinden elektronik olarak gönderilen dava dosyası, ilgili daireler tarafından elektronik ortamda incelenip karar verilerek mahkemesine gönderilmiştir. İlgili haberler için tıklayınız...


27 Şubat 2013

Boş bulunan Rekabet Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından aday gösterilen adaylar arasından Bakanlar Kurulu' nca atanan Sayın Fevzi ÖZKAN, 21.02.2013 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yaptığı yeminle görevine başlamıştır.
Sayın Fevzi ÖZKAN' a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

29 Ocak 2013

Yargıtay' da açık bulunan 35 zabıt kâtibi kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS, uygulama sınavı puanı ve mülakat puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda ekli listede adı soyadı belirtilen 35 kişinin asil, 35 kişinin yedek olarak belirlenmesine, 29.01.2013 tarihinde 29 Sayılı Yönetim Kurulunca oybirliği ile karar verildi.

Asil adayların 04.02.2013 Pazartesi günü saat 14.00' da göreve başlamak üzere, Başkanlığımız Personel ve Eğitim Müdürlüğünde aşağıda belirtilen evrak ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

 • 6 Adet fotoğraf (erkek adaylar için kravatlı)
 • Bilgisayar Sertifikası aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • İkametgâh ilmuhaberi
 • Sağlık raporu(Sağlık ocağından alınabilir)
 • Diploma aslı ve fotokopisi (Girilen KPSS sonucuna uygun)
 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)
 • Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)

İLGİLİLERE TEBLİĞ OLUNUR.
Zabıt kâtibi alımına ilişkin nihai sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız...


28 Ocak 2013

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 21.01.2013 tarih, 1 sayılı kararı, 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Yargıtay Kanununun 14/son maddesi uyarınca Resmi Gazetede yayımlandığı ayı takip eden ay başında (01.02.2013 tarihinde) yürürlüğe girecektir.
Saygıyla duyurulur.

BÜYÜK GENEL KURUL KARARI:
Büyük Genel Kurul kararına ulaşmak için tıklayınız…


25 Ocak 2013

Yargıtay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu' nca Yargıtay Tetkik Hakimlerine yönelik 17-20 Ocak 2013 Tarihlerinde Afyonkarahisar' da “Kişisel Gelişim Semineri” düzenlenmiştir. Programa Yargıtay Genel Sekreteri Aydın BOŞGELMEZ, HSYK üyeleri Dr. Teoman GÖKÇE, Ahmet Kaya, Hüseyin SERTER ile Yargıtay Hukuk ve Ceza dairelerinden 196 Tetkik Hakimi katılmıştır.

 • Klinik Psikolog Dr. Mehmet ŞAKİROĞLU tarafından “İş Ortamında İlişki yönetimi ve Stres Kavramı”
 • TRT spikeri Acar ACARTÜRK tarafından “Kişisel İmaj Yönetimi ve Giyim Kuşam Kuralları”, “Topluluk Karşısında Hitabet ve Sunum”, “Kurumsal İletişim ve Protokol Yönetimi”
 • TRT spikeri Erdoğan ARIKAN tarafından “Türkçede Sık Yapılan Kullanım Hataları ve Konuşmanın Teknik Kuralları”, “Beden Dilinin Etkili Kullanımı”

konularında sunumlar yapılmıştır.

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım