ENG
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri Yargıtay Ziyareti
23 Aralık 2014, Salı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinden oluşan bir grup Yargıtay Başkanlığı' nı ziyaret etmiştir. Konuk öğrencilere Yargıtay' ın yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilmiştir.