ENG
Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı Sonuç İlanı
15 Kasım 2013, Cuma

Yargıtay' da açık bulunan 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan; KPSS puanı ve mülakat puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda ekli listede adı soyadı belirtilen 15 kişinin asil, 15 kişinin yedek olarak belirlenmesine, 15.11.2013 tarihinde 665 Sayılı Yönetim Kurulunca oybirliğiyle karar verildi.
Asil adayların 02.12.2013 Pazartesi günü saat 10.00' da göreve başlamak üzere, Başkanlığımız Personel ve Eğitim Müdürlüğünde aşağıda belirtilen evrak ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

  • 6 Adet fotoğraf (erkek adaylar için kravatlı)
  • Özel Güvenlik Kimlik asıl ve fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • İkametgâh ilmuhaberi
  • Sağlık raporu (Toplum Sağlık Merkezinden alınabilir)
  • Diploma aslı ve fotokopisi(Girilen KPSS sonucuna uygun)
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi(30 gün içerisinde alınmış olmalıdır.)
  • Askerlik belgesi(terhis veya tecil)

İLGİLİLERE TEBLİĞ OLUNUR.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin nihai sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız...