ENG
Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği
23 Ocak 2013, Çarşamba

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 23.01.2013 tarihinde yapılan seçim sonucunda Yüksek Seçim Kurulu Üyeliklerine Onyedinci Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Sadi Güven, Dördüncü Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Ali Kaya ve Ondördüncü Ceza Dairesi Üyesi Sayın İbrahim Zengin seçilmişlerdir.