ENG
CEPEJ Heyetinin Yargıtay Başkanlığı'nı Ziyareti
17 Ocak 2013, Perşembe

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun davetlisi olarak ülkemizde bulunan Avrupa Komisyonu (EC) Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) heyeti 14 Ocak 2013 tarihinde Yargıtay Başkanlığını ziyaret etmiştir. Heyet katılımcıları arasında ; CEPEJ Başkanı John Stacey, Avrupa Savcıları Danışma Kurulu (CCPE) Başkanı João Manuel Da Silva Miguel, Avrupa Hakimler Danışma Kurulu (CCJE) Başkanı Gerhard Reissner, CEPEJ Genel Sekreteri Stéphane Leyenberger, Avrupa Konseyi Yasal ve Yargısal İşbirliği Birimi Başkanı Hanne Juncher, CEPEJ Özel Danışmanı Hasan Hendek ve Asistan Rosalinde Cox ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Adrian Butler yer almıştır.
Konuk Heyet Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Aydın Boşgelmez tarafından karşılanmış, Yargıtay Başkanı Sayın Ali ALKAN tarafından kabul edilmişlerdir.