ENG
Dokuzuncu Hukuk Dairesi Başkanlığı Seçim Sonucu
05 Nisan 2022, Salı

Aynı Daire Başkanı Sayın Dr. Seracettin GÖKTAŞ Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 05.04.2022 tarihinde 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

Özgeçmiş

10.06.1968 tarihinde Karayazı'da doğmuştur. Erzurum Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Diyarbakır'da kısa dönem olarak yapmıştır. Erzurum hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Göktaş; sırasıyla Sason, İyidere Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Seracettin Göktaş, Yargıtay Yirmiikinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 03.04.2014 tarihinde birinci kez, 04.04.2018 tarihinde ikinci kez Yirmiikinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildikten sonra Yargıtay Birinci Başkanlığının 07.07.2020 tarihli ve 2020/173 sayılı kararı ile Dokuzuncu Hukuk Dairesi Başkanlığına görevlendirilmiş olup, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 05.04.2022 tarihinde Dokuzuncu Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçilmiştir. İngilizce bilen Göktaş, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim dalında yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Dalında ise doktora yapmıştır. “Türk İş Hukukunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” konulu yüksek lisans tezi ile “Türk İş Hukukunda Haksız Fesih” konulu doktora tezi kitap olarak basılmıştır. Ayrıca “Açıklamalı ve İçtihatlı Basın İş Kanunu”, “Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları”, “İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması” ve "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi" adlı ortak eserleri ve İş Hukuku ile ilgili konularda yayımlanmış pek çok sayıda makaleleri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.