logo logo

Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri İş Bölümü Kararı
28 Ocak 2013

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 21.01.2013 tarih, 1 sayılı kararı, 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Yargıtay Kanununun 14/son maddesi uyarınca Resmi Gazetede yayımlandığı ayı takip eden ay başında (01.02.2013 tarihinde) yürürlüğe girecektir.
Saygıyla duyurulur.

BÜYÜK GENEL KURUL KARARI:
Büyük Genel Kurul kararına ulaşmak için tıklayınız…

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım