ENG
Onursal Birinci Başkanvekilleri (Hukuk)

Mehmet KÜRTÜL (10.10.2017-12.01.2021)

01.01.1956 tarihinde Osmaniye’de doğmuştur. Osmaniye Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Mut ilçesinde yedek subay olarak yapmıştır.

Osmaniye hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kürtül; sırasıyla Varto, Çüngüş, Keles Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Milli Güvenlik Akademisi 52. Dönem mezunudur.

25.07.2005 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Kürtül, 27.01.2010-14.09.2016 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Yargıtay Onaltıncı Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10.10.2017 tarihinde Birinci Başkan Vekilliğine (Hukuk Bölümü) seçilmiştir. İngilizce bilen, yayımlanmış İcra ve İflâs Suçları isimli kitabı ile makaleleri olan Kürtül, evli ve bir çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 01.01.2021 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

 

Seyit ÇAVDAR (20.10.2014 - 06.10.2017)

06.10.1952 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1980 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Gelibolu'da yedek subay olarak yapmıştır.

Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Çavdar; sırasıyla Konya, Çukurca, Hekimhan Hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

25.01.2002 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Seyit Çavdar, Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi Başkanı iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 20.10.2014 tarihinde Birinci Başkanvekilliği'ne (Hukuk) seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.İngilizce bilen Çavdar'ın, “İflas ve İflasın Ertelenmesi”, “İtirazın İptali, BorçtanKurtulma, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları” adlı eserleri ve yayımlanmış makaleleri vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 06.10.2017 tarihinde yasal yaş haddi nedeni ile emekliye ayrılmıştır.

 

Mahmut BİLGEN (07.05.2012 - 27.06.2014)

27.06.1949 tarihinde Mardin’de doğmuştur. Ziya Gökalp Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Erzincan’da yedek subay olarak yapmıştır.
İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Bilgen; sırasıyla Mutki Cumhuriyet Savcılığı, Koyulhisar, Boğazlıyan, Milas ve Bursa Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.
19.07.2004 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mahmut Bilgen, Yargıtay Yirmiüçüncü Hukuk Dairesi Başkanı iken Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 07.05.2012 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliği’ne (Hukuk) seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir. İngilizce bilen Bilgen’in, “Faiz Hukuku ve Munzam Zarar”, “İflas”, “İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Sıra Cetveli”, “Özel Hukukta Zamanaşımı”, “Hukuk Yargılamasında Islah”, “Uygulamada Kambiyo Senetleri” adlı eserleri ve çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 27.06.2014 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Erdal SANLI (02.04.2009 - 26.04.2012)

26.04.1947 tarihinde Kilis’te doğmuştur. Ankara Gazi Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1970 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Aşkale’de yedek subay olarak yapmıştır.
Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Sanlı; sırasıyla Çınar, Çifteler, Karacabey, Merzifon, Gelibolu, Ankara Hâkimliği ve Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
02.11.2000 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Erdal Sanlı, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 02.04.2009 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliği’ne (Hukuk) seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 26.04.2012 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Zeki AKAR (13.02.2006 - 01.04.2009)

01.04.1944 tarihinde Tokat/Niksar’da doğmuştur. 4 Eylül Sivas Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1967 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini yedek subay olarak yapmıştır.
Tokat hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akar; sırasıyla Tunceli-Ovacık Hakim Yardımcılığı, Koyulhisar, Erdemli ve Gerede Hukuk Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Üyeliği ve Ankara Asliye Onaltıncı Hukuk Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.
26.05.1997 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Zeki Akar, halen Yargıtay Onaltıncı Hukuk Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13.02.2006 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. “Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları” adlı bir eseri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 01.04.2009 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Mehmet Handan SURLU (06.07.2004 - 01.02.2006)

01.02.1941 tarihinde Keskin’de doğmuştur. Kırıkkale Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1963 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini yedek subay olarak yapmıştır.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Surlu; sırasıyla İmranlı, Afşin Hakimliği, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Denizli Hakimliği, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettiş Hakimliği ve Adalet Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur.
03.09.1990 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Handan Surlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 02.07.2002 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına, bu görevini sürdürürken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 08.07.2004 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir.
“Gerekçeli-İçtihatlı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Şerhi”, "Hukuk ve Cezada Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi", “Türk Hukukunda Mera, Yaylak Kışlaklar ve Mera Kanunu Şerhi” (ortak ), “Öğreti ve Uygulamada Geçit Hakkı” (ortak) adlı eserleri ile yayımlanmış çeşitli mesleki makaleleri vardır. Evli ve iki  çocuk babasıdır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 01.02.2006 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

İhsan DEMİRKIRAN (01.05.2001 - 02.07.2004)

02.07.1939 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Pertevniyal Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1961 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Sarıkamış'ta yedek subay olarak yapmıştır.
İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Demirkıran; sırasıyla Malazgirt, Keles, Muratlı, Bakırköy, Kadıköy Hakimliği, Kadıköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığı ve Kadıköy Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
03.09.1990 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen İhsan Demirkıran, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi Üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 01.05.2001 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. Çeşitli dergilerde yayımlanmış mesleki makaleleri vardır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 02.07.2004 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

A.İsmet ARSLAN (20.01.1997 - 26.04.2001)

26.04.1936 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Ankara Gazi Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1960 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kayseri'de yedeksubay olarak yapmıştır.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Arslan; sırasıyla Gürpınar ve Kulu Hakimliği, Polatlı Hukuk Hakimliği, Ankara Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Hakimliği görevlerinde bulunmuştur.
21.02.1980 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen A.İsmet Arslan, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca ilk kez 17.5.1990 ve ikinci kez 31.05.1994 tarihinde Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına; 21.01.1997 tarihinde de Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku konularında master yapan Arslan'ın “1073 Sayılı Yasanın Getirdiği Yenilikler” ve “Ceza Hukuk Kurallarının Haksız Fiilden Doğan Tazminat Taleplerine Etkisi”adlı eserleri vardır. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 26.04.2001 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

İ.Teoman PAMİR (19.09.1989 - 03.01.1997)

1932'de İzmit'te doğmuştur. İzmit Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1956'da mezun olmuştur. Askerliğini Ankara ve Alemdağ'da Yedek Subay olarak yapan Pamir, Salihli Hakim adayı olarak 1958'de mesleğe başlamıştır. Daha sonra sırasıyla; Ilıç, Şuhut, Zile Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliği görevlerinde bulunmuştur. 1977 yılında Yargıtay Üyeliğine, 19.09.1989 yılında da Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 03.01.1997 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Dr. İsmet OCAKÇIOĞLU (25.09.1984 - 04.07.1989)

1930 yılında Darende'de doğmuştur. İlk ve orta okulu Tokat'ta okumuş, Konya Lisesi'ni bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1952 yılı Haziran döneminde mezun olduktan sonra aynı yıl Fransa'ya giderek Kamu Hukuku dalında doktora çalışmalarına başlamış ve 1955 senesinde Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Hukuk Doktoru Ünvanını almıştır.
Askerliğini, yedek subay olarak Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Protokol Şubesi'nde yaptıktan sonra, 1957 yılında hâkimlik stajına başlayan ve stajını Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi'nde tamamlayan Ocakçıoğlu, Ankara Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe başlamış ve sırasıyla; Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi Raportörlüğü, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimliği ve Yargıtay Yetkili Üye Yardımcılığı ile Anayasa Mahkemesi Raportörlüğü görevlerinde bulunmuştur.
16.09.1973 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ocakçıoğlu, İkinci Hukuk Dairesi ve Birinci Başkanlık ile Dokuzuncu Hukuk Dairesi'nde Üye olarak çalıştıktan sonra, ilk kuruluşunda 01.06.1981 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na Üye olarak atanmış ve 01.06.1985 gününe kadar bu görevini sürdürmüş, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 25.09.1984 günü Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine birinci kez, 03.10.1988 günü de aynı göreve ikinci kez seçilmiştir.
Fransızca bilen ve “La Neutralite de la Turquie” ile “Anayasa ve Anayasa Mahkemesi” adlı eserleri; Yargıtay Dergisi, Adalet Bakanlığı ile Ankara ve İstanbul Üniversiteleri Hukuk Fakültelerinin yayınlarında otuz dolaylarında inceleme ve çeviri yazıları yayınlanan ve Yargıtay Büyük Kurulu'nca 04.07.1989 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Dr. İsmet Ocakçıoğlu, bu görevde 05.07.1993 tarihine kadar bulunmuştur.

Nihat RENDA (10.07.1981 - 17.09.1984)

1921 yılında Yanya'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1942 yılında bitirdikten sonra Nisan 1946 tarihinde Iğdır Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Lüleburgaz Ceza Hâkimliği, Yüksek Hâkimler Kurulu Raportörlüğünde bulunmuştur. 21 Aralık 1964 tarihinde Yargıtay Üyeliğine ve 1984 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Nihat Renda, bu görevinden 01.12.1986 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Firuz ÇİLİNGİROĞLU (17.09.1979 - 06.07.1981)

1924'te Erciş (Van)'de doğmuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1946'da mezun olmuştur. Askerliğini Ankara ve Erzurum'da Askeri Hakim olarak yapan Çilingiroğlu, Ankara Hakim adayı olarak 1946'da mesleğe başlamıştır. Daha sonra sırasıyla: Ardahan Hakimliği, Ardahan C.Savcılığı, Tekman Sulh Hakimliği, Çivril C.Savcılığı, Ankara C.Savcı Yardımcılığı, Adalet Müfettişliği, Zeytinburnu C.Savcılığı, Ankara C.Savcılığı ve Ankara Hakimliği görevinde bulunmuştur. 17.3.1970'de Yargıtay üyeliğine seçilen Çilingiroğlu 11.ve 15.Hukuk Daireleri üyeliği ile Yargıtay Birinci Başkanvekilliği de yapmıştır. 04.07.1981 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iken, 01.07.1989 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

O.Fevzi PALABIYIK (30.03.1978 - 13.07.1979)

1914 yılında İstanbul Kartal'da doğmuştur. İstanbul Hukuk Fakültesini 1939 yılında bitirdikten sonra 1941 tarihinde Kars Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Kars Sulh Hukuk Hâkimliği, Manisa Ağır Ceza mahkemesi Üyeliği, Akhisar C.Savcılığı, Adana Sulh Hukuk Hâkimliği, Adalet Müfettişliği, Ankara Ceza Hâkimliği, İstanbul Hukuk Hâkimliklerinde bulunmuştur.
24.8.1962 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Yargıtay Onbeşinci Hukuk Dairesi Başkanı iken, 30.03.1978 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 13.07.1979 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır.

Dr.Abdülkadir ÖZOĞUZ (06.06.1973 - 19.03.1978)

1913 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesini 1937 yılında bitirmiş, Fransa'da Toulouse Üniversitesinde doktora yapmıştır. 22 Şubat 1943 yılında Ankara Hâkim Yardımcısı olarak mesleğe girmiş, sırasıyla Yargıtay Raportörlüğü, Ankara Sulh ve Asliye Hukuk Hâkimliklerinde bulunmuş, 16 Haziran 1960 tarihinde Yargıtay Üyeliğine atanmıştır. Yargıtay'da 1, 4, 8 inci Hukuk Daireleri Üyeliklerinde çalışmış, 1971 yılında Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığına, 06.06.1973 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine (Hukuk) seçilmiştir. Yargıtay Birinci Başkanvekili iken, 19.03.1978 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılmıştır. 4 Aralık 1998 tarihinde vefat etmiştir.