ENG
Yargı Etiği Danışma Kuruluna Öğretim Üyesi Seçimi Hakkında Duyuru
11 Eylül 2023, Pazartesi

YARGITAY BAŞKANLIĞI

İlan

 

Konu: Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 8.12.2017 tarihinde kabul edilen Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin “KISIM III, IV. Yargı Etiği Danışma Kurulu” başlıklı maddenin 1’inci fıkrasına göre oluşturulan Yargı Etiği Danışma Kurulunda görev yapacak öğretim üyesinin seçimi yapılacaktır.

 

Seçimi yapacak kurul: Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri’nin “KISIM III, IV. m.1/2” ile Yargı Etiği Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Karar’ın m.9/5 hükümleri uyarınca, oluşturulacak Kurulun daha önce seçilmiş üyeleri tarafından seçim yapılacaktır.

 

Son başvuru tarihi: 6.10.2023

 

Seçilecek öğretim üyesinin nitelikleri: Yargı Etiği Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Karar’ın “Kurul’a seçilecek öğretim üyesinin nitelikleri” başlıklı 7’nci maddesi aşağıdaki şekildedir:

“(1) Kurul’a seçilecek öğretim üyesinin, etik alanında bilimsel nitelikte eser yazmış ve üniversitelerin etik kurullarında daha önce görev almış olması zorunludur.

(2)Bilimsel eser kapsamına, doktora tezi, uluslararası ve ulusal alan endekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makale, bilimsel kitaplar ile benzeri akademik özelliği olan kitap bölümleri dâhildir. Diğer makaleler, editöre mektup, kitap kritiği, deneme, hikâye, anı, roman, internetteki blog yazıları gibi çalışmalar “etik alanında bilimsel nitelikte eser” olarak kabul edilmez.

(3) Öğretim üyesinin etik alanında yazdığı bilimsel nitelikte eser veya eserler ile üniversitelerin etik kurullarında daha önce görev yaptığına dair belgeler Sekretarya tarafından arşivlenir.”

Ayrıca, Yargı Etiği Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Karar’ın 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrasına göre, “Gerekli koşulları taşıyan adayların, eserleri, kıdemleri, görev aldıkları projeler, çalıştıkları kurumlar, yabancı dilde yazılmış eserlere ulaşma kabiliyetleri ile Kurul çalışmalarına sağlayacakları diğer katkılar dikkate alınarak” öğretim üyesinin seçiminin yapılacağı öngörülmüştür.

 

Başvuruların yapılması: Yargı Etiği Danışma Kurulu üyeliği başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin yukarıda belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ile birlikte en geç 6 Ekim 2023 tarihine kadar posta ile müracaat etmeleri ilânen duyurulur.31.08.2023

 

Başvuru yapılacak posta adresi:

Yargıtay Genel Sekreterliği, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:6 Ahlatlıbel Çankaya ANKARA

İletişim:

Cem Şenol-Selma Dalkılıç,

Tel: 0 312 836 03 68 - 69