ENG
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın Yargıtayın 155. Kuruluş Yıl Dönümüne İlişkin Mesajı
06 Mart 2023, Pazartesi

Yargıtay, adli yargı teşkilatının lideri olarak; yargılama faaliyetinin, hukuk devleti gereklerine uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan, örnek, güvenilir ve saygın bir yüksek mahkeme olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri ışığında adaletin hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesinde; şeffaf, topluma karşı hesap verebilir ve insan onuruna uygun bir yaklaşımla adaleti en iyi şekilde temsil etmektedir.

Köklü kurum kültürü ve sahip olduğu vizyonla, uluslararası alandaki en üst standartları sağlamayı hedef edinmiş, buna yönelik olarak; Yargıtay içtihatlarının yaygınlaştırılması ve içtihat birliğinin sağlanması için önemli adımlar atılmış, şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik bakımından uluslararası standartlara uygun şekilde gerekçeli karar yazım uygulamasına geçilmiştir.

Yargıtayımız, sahip olduğu mükemmel fiziki koşullarla birlikte yenilikçi bakış açısıyla, Yüce Türk Milletinin kutsal bir emaneti olan yargı görevini en yüksek adalet standartlarına ulaştırmak için topluma hizmet etmeye devam edecektir. Yargıtay camiasının her ferdi hukuken ve vicdanen taşıdığı sorumluluk konusunda yüksek bir bilince sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle, kuruluşumuzun 155. yıl dönümünde milletimize duyduğumuz minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha yineler, Yargıtayımızda fedakârca ve özverili bir şekilde görev yapmış ve yapmakta olan tüm mensuplarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.

                                                                                                           

Mehmet AKARCA
Yargıtay Başkanı