ENG
Yargıtay Başkanı Akarca, “II. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu”na Katıldı
25 Kasım 2022, Cuma

 

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından; Yargıtay, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin (TSB) katkılarıyla, 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “II. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu”na katıldı.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan Akarca, “Sadece Yargıtay daireleri arasındaki içtihat farklılıklarını önlemek yeterli olmayıp, bölge adliye mahkemelerinin daireleri arasındaki içtihat tutarsızlıklarını da önlemek gerekir. Bu durum ülkede içtihat birliğini sağlama ihtiyacına bağlı olarak bütünsel bir bakış açısıyla yapısal reformlara devam edilmesini gerektirmektedir.”dedi.

Sempozyumun ilk gününde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu da konuşma yaptı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi üyesi Ömer Faruk Aydıner’in oturum başkanlığı yapacağı Sempozyumda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi üyesi Mehmet Tunç da sunum yapacak.