ENG
Yargıtay Başkanı Akarca, “Noterin Taşınmaz Satışından ve Diğer Noterlik İşlemlerinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Sempozyumu”na Katıldı
03 Kasım 2022, Perşembe

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Noterler Birliği ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Adli Bilişim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle, 3-4 Kasım tarihlerinde, Mersin’de düzenlenen "Noterin Taşınmaz Satışından ve Diğer Noterlik İşlemlerinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Sempozyumu”na katıldı.

Açış konuşmasında; noterlik mesleğinin, kişiler arası ilişkilerde güven unsurunu sağlayarak uyuşmazlık doğma ihtimalini azaltmada önemli bir role sahip olduğunu, iki gün sürecek sempozyumun, hukuk camiasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Farklı açılardan kamusal güvenliği sağlayarak adalet sisteminin işleyişine katkıda bulunmaları, güven kurumu özelliğine sahip olmaları ve yürüttükleri çeşitli noterlik faaliyetleriyle kamu yararının sağlanmasına hizmet ederek hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesinde noterlerin büyük bir rol üstlendiklerini belirten Akarca; “Hukuk devleti ilkesi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının ve hukuk güvenliğinin sağlanmasının teminatını teşkil eder. Bu bakımdan, bir hukuk devletinde hâkim ve noterin ifa ettikleri görev, önemi ve işlevi itibariyle, adeta birbirini tamamlayıcı niteliktedir.” ifadelerini kullandı. Akarca konuşmasında; “Noterlerin üstlendikleri görevleri etkin ve amacına uygun bir biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli hukuki zeminin sağlanması önem arz eder. Sağlanan hukuki zeminin, toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarına göre de şekillendirilmesi gerekir.” dedi.

Sempozyumda Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, Mersin Noter Odası Başkanı Ahmet Yeşildağ ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan da açış konuşması yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Mete Duman, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi üyesi İlhan Kara’nın oturum başkanlığı yapacağı, çok sayıda akademisyenin katıldığı ve iki gün boyunca sürecek olan sempozyumda; Yargıtay 3. Hukuk Dairesi üyesi Hikmet Kanık ve Emir Ateş ile 5. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yiğitsoy da sunum yapacak.