Yargıtay Başkanlığı Logosu Yargıtay Başkanlığı Logosu

“Vergi, Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik Suçları” Konulu İzmir Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi
21 Kasım 2021

Yargıtay Başkanlığı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle “Vergi, Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik Suçları” konulu Bölgesel İçtihat Forumu 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Forum’da açış konuşması yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bölgesel İçtihat Forumu’nun en önemli amacının, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatları ile uyumlaştırılması olduğunu ifade etti.

Teknolojik gelişmelerle birlikte belgede sahtecilik ve dolandırıcılığa yeni boyutlar eklendiğini belirten Akarca, "Bu konudaki güncel gelişmelerin ve yeni suç işleme yöntemlerinin ele alınması, hukuk sisteminin günün ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaması bakımından kritik önem taşımaktadır. Sosyal yaşamdaki değişimin hızı, teknolojik gelişmeler nedeniyle gün geçtikçe artmaktadır. Ceza hukuku bu değişimlere cevap verebilecek şekilde yeni suç tanımlarını yapmalı, toplumu suça karşı koruyabilmeli ve değişimleri zamanında algılayabilecek hassas mekanizmalar oluşturmalıdır.” diye konuştu.

İzmir’de düzenlenen Bölgesel İçtihat Forumu ile vergi, dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlarına ilişkin sorunlar, yargı yönetimi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilip, Yargıtay içtihatları ile öğretideki görüşler ile birlikte tartışıldı.

Forum’un ilk gününde İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener ile Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı da konuşma yaptı.

Forum’a, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin, Yargıtay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile tetkik hâkimlerinin yanı sıra İzmir Adliyesinde ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde görevli yargı mensupları ve akademisyenler de katıldı.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım