logo logo

Zabıt Katibi Adayları İçin Duyuru
02 Şubat 2018

657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 52 sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuna başvuru yapan adayların klavye uygulama sınavına katılabilmeleri için:

1- En az lise veya dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasının onaylı bir örneğinin,

2- Fakülte veya yüksekokul öğrenimi sırasında bilgisayar eğitimi alındığı ve bu dersten başarılı olunduğunu gösteren (transkript ve benzeri) belgenin onaylı bir örneğinin,

05/02/2018 tarihinde başlayıp 09/02/2018 tarihi saat 17.30'a kadar
şahsen veya posta ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmesi gerekmektedir.

EVRAKI ŞAHSEN TESLİM EDECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Ek Bina (Ceza Binası) Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA

EVRAKI POSTA İLE GÖNDERECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA

3- Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Bölümü, Adalet Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü, Adalet Önlisans Programı, Adalet Meslek Lisesi, diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım