logo logo

İSTANBUL BİLDİRGESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU(A/73/831) VE EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ (EKOSOK) (E/2019/56) BELGESİ OLARAK YAYIMLANMIŞTIR.
26 Nisan 2019

Dünyadaki başlıca hukuk sistemlerini temsil eden 5 kıtadan 30 ülkenin yüksek mahkeme başkanları ve yüksek yargıçlarının katılımıyla 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi’nde teyid edilen “Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi” ile geliştirilerek kabul edilen “İstanbul Bildirgesi’nin Etkili Biçimde Uygulanması için Tedbirler” Birleşmiş Milletler Genel Kurulu(A/73/831) ve Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) (E/2019/56) belgesi olarak yayımlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu(A/73/831) ve Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) (E/2019/56) belgesi için tıklayınız...

İstanbul Bildirgesinin referans olarak gösterildiği uluslararası metinler için tıklayınız...

4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi’nin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız...

 


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım