logo logo

Yargıtay'ın Öncülüğünde İstanbul’da Yapılan Uluslararası Dördüncü Yüksek Mahkemeler Zirvesinde İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri Kabul Edildi
16 Ekim 2018

YARGITAY’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE İSTANBUL’DA YAPILAN ULUSLARARASI DÖRDÜNCÜ YÜKSEK MAHKEMELER ZİRVESİNDE İSTANBUL BİLDİRGESİ UYGULAMA TEDBİRLERİ KABUL EDİLDİ

 

Yargıda dürüstlüğün ve şeffaflığın sağlanmasında Yargıtay öncülük yapıyor.

4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, Yargıtay Başkanlığı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi.  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yapılan iş birliği çerçevesinde 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Zirve’ye beş kıtadan ve 30 ülkeden, Yüksek Mahkeme Başkanları, uluslararası uzmanlar ile Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri de aktif katılım sağladı.

Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’nin ele alındığı toplantıda katılımcılar, sadece farklı kıtaları ve ülkeleri değil, aynı zamanda farklı hukuk sistemlerini de temsil ettiler ve görüşlerini yansıttılar. Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi kapsamında etik ve şeffaflık konularında önemli reformları gerçekleştirerek Türkiye’de öncülük yapan Yargıtay, bu çalışmaları ile uluslararası alanda da liderlik yapmaya devam ediyor.

 Şeffaflığın sağlanması için gerekli mekanizmaların kurulması, yasal ve ikincil mevzuat ile diğer tedbirler de İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri kapsamında ele alındı. Bu şekilde, belirlenen ilkelerin başarılı bir şekilde uygulanması konusunda da rehberlik sağlanması hedefleniyor.

İstanbul Bildirgesi, yargıda şeffaflık konusunda ilk ve tek metin

Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi, uluslararası alanda yargıda şeffaflık konusunda bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu yönüyle, insan haklarının korunması bakımından son derece önemli olan İstanbul Bildirgesi, dünyadaki tüm ülkeleri doğrudan ilgilendiriyor. İstanbul Bildirgesi’nin kabul edilmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye de dahil olmak üzere dünyada çok sayıda ülkenin adalet politikalarını şeffaflık bakımından güçlendirmesi bekleniyor.

Yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi’nin onaylanmasının ardından İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri de son Zirve’de kabul edildi.

Uzun ve sistematik bir çalışma sonucunda 2016 Haziran ayında 3’üncü Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesinde İstanbul Bildirgesi kabul edilmişti. Bildirge’ye ilişkin Uygulama Tedbirleri Taslağı ise 2017 Ekim ayında Ankara’da uluslararası uzmanlar ve Yargıtay daire başkanları ile hâkimlerinin katıldığı toplantıda hazırlanmıştı. 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan 4’üncü Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesinde ise İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri Taslağı kabul edilerek son şeklini aldı. Bu şekilde Zirve, planlandığı şekilde başarıyla amacına ulaştı.

 

Yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi, yargının topluma karşı hesap verebilirliği bakımından önemli bir kilometre taşı.

İstanbul Bildirgesi, şeffaf ve topluma karşı hesap verebilir bir yargı sistemi için önemli bir başlangıç. Tüm kararların topluma açılması, dava süreçlerinin şeffaf şekilde elektronik hizmetler yoluyla masrafsız ve kolay şekilde takip edilmesi, mahkeme kullanıcılarının ve avukatların memnuniyet düzeyinin ölçülerek hizmet kalitesinin sürekli artırılması, hukuk klinikleri yoluyla öğrencilerin ve toplumun dava süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, çok kapılı adliye sistemi, adalet hizmetlerinde tek durak ilkesi gibi pek çok alanda yeni reformların yapılmasını zorunlu kılıyor. İstanbul Bildirgesi, karşılaştırmalı hukukta yer alan topluma hizmet odaklı en iyi uygulama örneklerini düzenleyen, sistemleştiren, ilgili mekanizmaların kurulmasını sağlayan bir model niteliği taşıyor. Köklü ve yapısal değişiklikler öngörmesi nedeniyle Ülkemizde ve dünyada adalet hizmetlerinde önemli reformların kapılarını açıyor.

Geçen yılın son çeyreğinde Yargıtay Etik İlkeleri’ni kabul ederek yargıda dürüstlüğün güçlendirilmesi konusunda son derece kritik bir reformu gerçekleştiren Yargıtay, şeffaflık bakımından yaptığı tüm yapısal reformları bu yılın sonuna kadar tamamlamış olacak. İstanbul Bildirgesi’nin en iyi uygulama örneklerine ilişkin reformların tamamlanmasından sonra, 2019 yılının Ocak ayında bu çalışmalar ulusal bir konferansla tüm basının ve toplumun bilgisine sunulacak. Yargı hizmetleri konusunda toplumun sahip olduğu hakların ve olanakların bilincine varması halinde yargı hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyinin ve yargıya güveninin daha da yükseltilmesi hedefleniyor. 

4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi videosuna ulaşmak için tıklayınız...,

İstanbul Bildirgesi videosuna ulaşmak için tıklayınız...,

İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirlerine ulaşmak için tıklayınız...

4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi web sitesine ulaşmak için tıklayınız...

Uluslararası uzmanların Zirveye ilişkin değerlendirmesine ulaşmak için tıklayınız...

 


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım