İfade Özgürlüğünün Ceza Hukukundaki Sınırları Sempozyumu
Yargısal Faaliyetler 27 Nisan 2017

Yargıtay Başkanlığı tarafından 24 Nisan 2017 tarihinde  Grand Ankara Otel’de “İfade Özgürlüğünün Ceza Hukukundaki Sınırları” konulu uluslararası sempozyum düzenlenmiştir. 
    Sempozyuma, Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri Sayın Seyit ÇAVDAR ve Sayın Abdulhalik YILDIZ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Halil ADIGÜZEL, Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Yaşar ŞİMŞEK, Yargıtay Daire Başkanları, Üyeleri, Tetkik Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcıları ile Sayın Prof. Dr. Osman DOĞRU, Sayın Doç. Dr. Selami TURABİ, Sayın Dr. Ahmet ULUTAŞ, Sayın Mahmut Can ŞENYURT, Sayın M. Murat ÜLKÜ ve Sayın Hasan BAKIRCI’dan oluşan akademisyenler grubu ile yargı mensupları katılmışlardır. 
    Sempozyum süresince, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Vuslat DİRİM, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Sadık DEMİRCİOĞLU oturum başkanı, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mustafa SALDIRIM ve Yargıtay Tetkik Hâkimi Sayın Gülşah Sibel AKBULUT ise konuşmacı olarak sempozyuma katkıda bulunmuşlardır.


Yargıtay Hakkında
YARGITAY HAKKINDA
Kurumsal Kimlik Rehberi
Kurumsal Kimlik
Haber Arşivi
Haber Arşivi
Duyuru Arşivi
Duyuru Arşivi
eposta
E-Posta
Uluslararası Belgeler
Uluslararası Belgeler
Yargıtay Web&Grafik Tasarım