Adli uyuşmazlıkları; insan hakları, evrensel hukuk değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın temel ilkeleri ışığında, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde eşitlikçi, saydam, tarafsız, bağımsız, güvenilir ve insan onuruna uygun bir yaklaşımla; makul sürede, etkili ve verimli yöntemlerle, yasalara uygun biçimde nihai olarak özümleyerek ülke genelinde içtihat birliğini gerçekleştirmektir.
Devamını Oku


Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin temyiz incelemesini yapmakla görevli bağımsız bir yüksek mahkeme olan Yargıtay; kuruluş tarihi olan 1868 yılından bugüne kadar bu önemli görevi eksiksiz yerine getirmek için kurumsal faaliyetine devam etmektedir. Doğru ve güvenli yargılanma hakkının en temel insan hakkı olduğunun ve kaliteli adalet hizmetinin sosyal ve ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edildiğinin bilincinde olan kurumumuz, insan haklarına saygılı, demokrat, bağımsız, çoğulcu, katılımcı, bireyi merkez alan, yargı bağımsızlığının özümsendiği, hesap verebilirlik ve şeffaflığın yargı bağımsızlığının bir göstergesi olarak benimsendiği, devletin hukukla formüle edildiği, başka bir görünüş
Devamını OkuYargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 20/01/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Kararı Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 22/12/2016 tarihli ve 2016/398 sayılı Kararı Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 26/07/2016 tarihli ve 2016/263 sayılı Kararı Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 12/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun aldığı Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 19/01/2015 Tarihli ve 2015/8 Sayılı Kararı Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 24/01/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı Yargıtay Büyük Genel
Devamını Oku

Yargıtay Hakkında
YARGITAY HAKKINDA
Kurumsal Kimlik Rehberi
Kurumsal Kimlik
Haber Arşivi
Haber Arşivi
Duyuru Arşivi
Duyuru Arşivi
eposta
E-Posta
Uluslararası Belgeler
Uluslararası Belgeler
Yargıtay Web&Grafik Tasarım