Ana Sayfa  |  Sıkça Sorulan Sorular  |  İletişim  |
English    Türkçe

 

 


TCYargitay

Haber ve Duyurular

Rus Devlet Adalet Üniversitesi Kuzeybatı Şubesinin Yargıtay Ziyaretleri

11-Haziran-2015

Türkiye Adalet Akademisi'nin davetlisi olarak mesleki ve bilimsel konularda inceleme yapmak üzere ülkemizde bulunan Rus Devlet Adalet Üniversitesi Kuzeybatı Şubesinden oluşan heyet Yargıtay Başkanlığını ziyaret etmişlerdir.
Ziyarette iki ülkenin yargı sistemleri ile yargının ortak sorunları görüşülmüş ve karşılıklı hediye takdiminde bulunulmuştur.
Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

Bosna Hersek Federasyonu Yüksek Yargı Heyetinin Yargıtay Ziyaretleri

10-Haziran-2015

Türkiye Adalet Akademisi'nin mesleki ve bilimsel konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi kapsamında Bosna Hersek Federasyonu Yüksek Yargı mensuplarından oluşan heyet Yargıtay Başkanlığını ziyaret etmişlerdir.
Ziyarette iki ülkenin yargı sistemleri ile yargının ortak sorunları görüşülmüş ve karşılıklı hediye takdiminde bulunulmuştur.
Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

Zabıt Katibi Uygulama Sınavı Sonucu İlanı

04-Haziran-2015

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Yargıtay’da açık bulunan Zabıt katibi kadrosunda çalıştırılmak üzere başvuru yapanlardan, 14-15-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan uygulama sınavı sonucunda, mülakata katılmaya hak kazanan adayları gösterir ekrana ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

NOT: Yazılı uygulama sınavında 3 dakikada doğru kelime sayısı olarak 90 kelimeyi geçemeyen adaylar başarısız sayılmıştır.

Toplam Puanın Hesaplanma Yöntemi: Merkezi KPSS sınavından alınan puanların %35’i, bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı (Bu sınavda en yüksek doğru yazılan kelime sayısı 260 tır.) 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35’inin birlikte toplamı esas olmak üzere; en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday (800 kişi) mülakata çağrılmıştır.

Bu sıralamaya göre (KPPS %35 + Uygulama sınavı %35) puanı en yüksek kişi 59,75640; en düşük kişi ise 41,18214 olarak sonuçlanmıştır.

3 dakikada 90 doğru kelime yazdığı halde (800 kişilik) sıralamaya giremeyen adaylar mülakata çağrılmamıştır.
Zabıt katibi alımına ilişkin ilanda; bilgisayar yeterlilik uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edileceği belirtilmiş olup, yapılan sınavda en yüksek yazılan doğru kelime sayısı 260 tır. Her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın %35’inin birlikte toplamı esas olmak üzere puanlama yapılmıştır.

Örnek Puan Hesaplama Yöntemi :
En yüksek yazılan kelime sayısına göre hesaplanan katsayı: 100÷260    =         0,38461538   
Doğru yazılan kelime sayısının katsayı ile çarpımı                   90x0,38461538 = 34,61538
Çıkan sonucun % 35’i                                                      34,61538x0,35 =  12,11538
KPSS Puanının % 35’i  :                                                   70.00 x 0,35    =    24,50
Toplam Puan                                                                  24,50+12,11538 =   36,61538

Başvuru Sonuçları

Ürdün Heyetinin Yargıtay Başkanlığını Ziyaretleri

03-Haziran-2015

Türkiye Adalet Akademisi'nin mesleki ve bilimsel konularda uluslararası ilişkiler kurma görevi kapsamında Ürdün Yüksek Yargı mensuplarından oluşan heyet Yargıtay Genel Sekreteri Sayın M.Şebnem GÜNAYDIN’ı makamlarında ziyaret etmişlerdir.
Ziyarette iki ülkenin yargı sistemleri ile yargının ortak sorunları görüşülmüş ve karşılıklı hediye takdiminde bulunulmuştur.
Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

Duyuru (Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığı Seçim Sonucu)

01-Haziran-2015

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 01.06.2015 tarihinde (bugün) yapılan seçim sonucunda Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Başkanı Sayın Hüseyin EKEN yeniden seçilmiştir. Saygıyla duyurulur.

İran Barolar Birliği ve İranlı Avukatların Yargıtay Başkanlığını Ziyaretleri

29-Mayıs-2015

Türkiye Barolar Birliğinin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan İran Barolar Birliği Başkanı ve İranlı Avukatlardan oluşan heyet Yargıtay Genelsekreteri Sayın M.Şebnem GÜNAYDIN’ı makamlarında ziyaret etmişlerdir.
Ziyarette iki ülkenin yargı sistemleri ile yargının ortak sorunları görüşülmüş ve karşılıklı hediye takdiminde bulunulmuştur.
Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
İnternet Sitesi
Avrupa Birliği Projesi
Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Projesi
UNDP İşbirliği
Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi